Publisert:

Skrevet av:

Elin Ruhlin Gjuvsland

Effekter av klimaendringer på næringsliv, økonomi og samfunn i Norden: Bedre prediksjoner gir bedre tilpasning

ElvSARMA (Statistical Approaches to Regional Climate Models for Adaptation) inviterer til to dagers workshop om effekter av klimaendringer 3. og 4. juni i Oslo.

SARMA er et forskningsnettverk under Toppforskningsinitiativet, en felles nordisk storsatsing på klima, energi og miljø finansiert gjennom det nordiske forskningssamarbeidet NordForsk. Nettverket består av mer enn 100 forskere fra ulike vitenskapelige miljøer i alle de nordiske landene. Disse miljøene leverer verdensledende forskningsresultater innenfor så vel statistikk som klimaforskning.

Målet med arrangementet er å belyse aktuelle utfordringer for noen nøkkelområder innenfor økonomi og samfunn i de nordiske landene. Viktige nordiske næringslivs- og samfunnsaktører har engasjert seg i hvordan klimaendringer kan påvirke deres virksomhet og organisasjon. Disse er pådrivere for å utarbeide en mer presis forståelse av fremtidens klimascenarioer med realistiske mål på usikkerhet og risiko.

Ved å bringe sammen forskere og eksperter som kjenner det enkelte felt vil workshopen skape en arena for kompetansesammenstilling og diskusjon mellom ulike miljøer. Slike møtesteder er nyttige for å avdekke og konkretisere ytterligere forskningsbehov som grunnlag for målrettede tilpasningstiltak. Blant deltakerne forventer vi statistikere som arbeider med klimaendringer, eksperter fra samfunnssektorer som er berørt av klimaendringer, klimaforskere, beslutningstakere, teknisk personell, fagbyråkrater, studenter og andre interesserte.

Workshopen er finansiert av NordForsk og Norges forskningsråd og organiseres av Norsk Regnesentral sammen med Universitetet i Oslo. Den er gratis og åpen for alle interesserte. Les mer om workshopen og for påmelding.