Publikasjoner:

17 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2019

Faglig foredrag

2019

Rapport

2018

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel