CRAVA – Stokastisk Seismisk Inversjon

NR har utviklet en program for elastisk inversjon av seismiske data som heter CRAVA. Dette er utviklet i samarbeid med Equinor.

CRAVAs egenskaper

CRAVA er rask:

  • Ti millioner gridceller blir prosessert på mindre enn ti minutter.
  • Prosesseringstiden er proporsjonal med størrelsen på problemet.

CRAVA kan bruke zero-offset data:

  • Selv om CRAVA er ment for elastisk inversjon, er det også mulig å bruke en zero-offset kube som innputt. The inverterte resultatene vil da bli den seismiske impedansen.

CRAVA håndterer romlig avhengighet:

  • Sedimentære bergarter og deres elastiske egenskaper har en sterk romlig avhengighet. Dette er håndtert av CRAVA ved bruke romlige korrelasjoner (variogram) til å modellere de elastiske egenskapene.
  • Det er også kjent at seismiske målefeil ofte har romlige og temporale avhengigheter. Dette er på grunn av prosesseringsteknikker bruker for seismiske data og fra den romlige midlingen i stacking-prosessen. CRAVA tar hensyn til denne effekten.

CRAVA beregner usikkerheten:

  • I tillegg til de inverterte elastiske egenskapene, så beregnes også variansen til de inverterte elastiske egenskapene og deres interne romlige korrelasjoner. Sistnevnte er viktig når man betinger de elastiske egenskapene til brønnobservasjoner.
  • Usikkerheten i resultatet kan ble evaluert ved å bruke stokastisk simulering (Monte Carlo) av kubene av elastiske egenskaper. Hvor mye de forskjellige kubene varierer er avhengig av nøyaktigheten til inversjonen.

CRAVA kan legge til romlig struktur for båndbredder lavere enn seismisk oppløsning:

  • Seismiske data er båndbegrenset så småskalavariasjoner er usynlige ved seismisk undersøkelser. Ved å bruke stokastisk simulering, så legger CRAVA til småskalavariasjoner med korrekt romlig heterogenitet til de inverterte kubene. Dette gir kuber som ser realistiske ut. 
Metode

Programmet beregner elastiske egenskaper som tetthet og P- og S-bølgehastigheter fra seismisk amplitude-kuber. Innputt data er amplitude-data stacked ved forskjellige vinkler og tilhørende wavelets, og resultatet er 3D-kuber av inverterte elastiske parametere. Med CRAVA er det også mulig å undersøke nøyaktigheten i resultatene ved å beregne usikkerhet, eller ved å simulere (Monte Carlo) kuber av mulige elastiske egenskaper.

Funksjonaliteter i CRAVA

Hovedfunksjonen til CRAVA er elastisk inversjon. Det er også mulig å bruke CRAVA i estimeringsmodus, hvor man kan bruke Crava til å estimere bakgrunnsmodell, wavelet eller prior-korrelasjoner. Det er også en modus for forovermodellering hvor man kan genere seismikk. Videre inneholder også CRAVA faciesprediksjoner og et rock physics template. 

Elastisk Inversjon

CRAVA utfører her en seismisk inversjon og returnerer prediksjonen eller «de mest sannsynlige» elastiske egenskapegene gitt data. Prediksjonen er unik gitt seismiske data og antagelsene om wavelet og den fysiske modellen.

Estimeringsmodus

I denne modusen vil CRAVA sjekke innputt data og estimere det som mangler for å utføre en inversjon. Det som kan estimeres er bakgrunnsmodell, wavelet og/eller priorkorrelasjoner.