Rapport   2017

Løland, Anders

Publication details

Publisher:

Norsk Regnesentral

Issue:

SAMBA/12/2017

Number of pages: 19

Links:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/1497359659/TeknologistatusGNSS-NRAndersLoland.pdf

GNSS («Global Navigation Satellite System») er et satelittnavigasjonssystem, som det
amerikanske GPS, europeiske Galileo eller det russiske GLONASS, eventuelt en kombinasjon
av disse. For veiprising er GNSS allerede tatt i bruk i mange land, men kun for
lastebiler.
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med status for GNSS-teknologi for veiprising,
som i hovedsak ble utført i desember 2016 og januar 2017. Arbeidet er en del av prosjektet
“Utredning trafikantbetaling i revidert avtale Oslopakke 3 2016”.