Vitenskapelig artikkel   2010

Thorén, Anne-Karine H.; Trier, Øivind Due; Lieng, Einar; Aradi, Renata

Publication details

Journal:

Kart og plan, vol. 70, årg. 103, p. 238–253–16, 2010

Publisher:

Universitetsforlaget

Issue:

4

International Standard Numbers:

Printed: 0047-3278
Electronic: 2535-6003

Links:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/5526/Thor_n_-_Kartlegging_av_urban_gr_nnstruktur_med_satellittda.pdf
FULLTEKST: http://www.kartogplan.no/Artikler/KP4-2010/Kartlegging%20av%20urban%20gronnstruktur.pdf