Vitenskapelig foredrag   2012

Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar

Publication details

Organiser:

DND

Links:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/1347549333/LeisterTjostheim-CRM2012-Handout.pdf
OMTALE: www.dataforeningen.no/program.246807.no.html

note: handouts in English, presentation in Norwegian;

Unik mulighet ved interaktive kampanjer; mål kundens subjektive oppfatning og nett-adferd med sensorteknologi; presentert v/ Dr. Wolfgang Leister, assisterende forskningssjef og Ingvar Tjøstheim, Norsk Regnesentral.

Underholdningsteknologi er egnet til å skape realisme, oppmerksomhet, og totalt sett en god opplevelse for brukeren. Norsk Regnesentral har erfaring med å måle oppfattet kvalitet og tilfredshet på en realistisk måte. Ved hjelp av spillteknologi kan kundeundersøkelser gjøres bedre. Med sensorer, skjermer, tekniske komponenter og en teknisk infrastruktur, kan man måle en god del uten å spørre brukeren. Foredraget viser hvordan man kombinerer subjektive og objektive målinger. Gjør spill og spillteknologi til en del av CRM-strategien din og fremskaff bedre og mer relevant informasjon fra kunder og brukere.