Våre ansatte publiserer flere titalls vitenskaplige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og annen forsknings- og formidlingsaktivitet. Samlingen inneholder 5758 elementer, og oppdateres fortløpende.

5758 publikasjoner i listen

Publikasjon

År

Kategori

1988

Rapport

Kartstyrt gjenkjenning av linjestrukturer i satellittbilder

Solberg, Rune; Fiskum, Sonja Irene; Robb, Margaret

1988

Rapport

Katalogtjenester basert på internasjonale standarder. Rapport fra forprosjektet Yggdrasil

Skogseth, Gunn; Hegna, Håvard; Ølnes, Jon; Anshus, Otto; Hamnes, Hilde

1988

Rapport

1988

Rapport

Kan en computer inndele en brønn i sedimentære facies uten å anvende andre data enn logger?

Abrahamsen, Petter; Bølviken, Erik; Helgeland, Jon; Storvik, Geir

1988

Rapport

Simulations of hydrocarbon pore volume for Smørbukk south

Abrahamsen, Petter; Berteig, Vidar; Halvorsen, Kjetil B.; Omre, Henning

1988

Rapport

1988

Rapport

Brukergrensesnitt for integrerte systemer

Gritzman, Michael; Heim, Jan

1988

Rapport

Egenutvikling eller kjøp av standard-system

Gritzman, Michael; Hanseth, Ole; Pape, Arne Johan

1988

Rapport

SISABOSA version 3.0 - User guide and technical documentation

Clemetsen, Rolf; Omre, Henning; Solberg, Rune

1988

Rapport

SATNET measurements summer and fall 1987

Hegna, Håvard; Grimstad, Terje; Spilling, Pål; Grimstad, Dan; Ryen, Jon

1988

Rapport

Tools for the construction of distributed systems

Belsnes, Dag; Grimstad, Terje; Kirkerud, Lasse; Larsen, Hanne; Skogseth, Gunn

1988

Rapport

Publikasjon
År
Kategori