Våre ansatte publiserer flere titalls vitenskaplige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og annen forsknings- og formidlingsaktivitet. Samlingen inneholder 5745 elementer, og oppdateres fortløpende.

5745 publikasjoner i listen

Publikasjon

År

Kategori

The SISABOSA project - Summary of activities and experiences

Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune; Taxt, Torfinn

1986

Rapport

Technical documentation of the SISABOSA-system

Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune; Taxt, Torfinn

1986

Rapport

En analyse av GOP-300 og TERAGON-4000

Bråten, Knut Helge; Moen, Knut Hektoen; Solberg, Rune

1986

Rapport

1985

Vitenskapelig foredrag

1985

Fagartikkel

Optiske disker

Maartmann-Moe, Erling; Koren, Hans

1985

Vitenskapelig foredrag

Optical disks

Koren, Hans

1985

Vitenskapelig foredrag

1985

Vitenskapelig foredrag

1985

Vitenskapelig artikkel

Geostatistiske metoder i reservoarbeskrivelse. Sluttrapport fra forprosjektet

Bjerch, Thomas; Holden, Lars; Omre, Henning; Sollie, Bjørn H.

1985

Rapport

SIMULA 67. Common Base Language

Dahl, Ole-Johan; Myhrhaug, Bjørn; Nygaard, Kristen

1984

Rapport

Publikasjon
År
Kategori