Våre ansatte publiserer flere titalls vitenskaplige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og annen forsknings- og formidlingsaktivitet. Samlingen inneholder 5758 elementer, og oppdateres fortløpende.

5758 publikasjoner i listen

Publikasjon

År

Kategori

En analyse av GOP-300 og TERAGON-4000

Bråten, Knut Helge; Moen, Knut Hektoen; Solberg, Rune

1986

Rapport

1985

Vitenskapelig foredrag

1985

Fagartikkel

Optiske disker

Maartmann-Moe, Erling; Koren, Hans

1985

Vitenskapelig foredrag

Optical disks

Koren, Hans

1985

Vitenskapelig foredrag

1985

Vitenskapelig foredrag

1985

Vitenskapelig artikkel

Geostatistiske metoder i reservoarbeskrivelse. Sluttrapport fra forprosjektet

Bjerch, Thomas; Holden, Lars; Omre, Henning; Sollie, Bjørn H.

1985

Rapport

SIMULA 67. Common Base Language

Dahl, Ole-Johan; Myhrhaug, Bjørn; Nygaard, Kristen

1984

Rapport

1984

Rapport

The BETA project

Jensen, Peter; Nygaard, Kristen

1976

Rapport

System description and the Delta language

Holbæk-Hanssen, Erik; Håndlykken, Petter; Nygaard, Kristen

1975

Rapport

Publikasjon
År
Kategori