• Velg kategori

  • Rekkefølge

5951 publikasjoner i listen

Publikasjon

År

Kategori

1990

Vitenskapelig foredrag

1990

Vitenskapelig foredrag

Siktforhold på Stikkvannskollen, Hurum

Aldrin, Magne Tommy; Bølviken, Erik

1990

Rapport

Elektronisk informasjon fra staten til publikum

Espeli, Tron; Heim, Jan; Maartmann-Moe, Erling; Solheim, Ivar

1990

Fagartikkel

A class of N non-linear hyperbolic conservation laws

Holden, Lars; Høegh-Krohn, Raphael

1990

Vitenskapelig artikkel

Semi-automatic revision of topographic maps

Solberg, Rune; Giffen, Margaret Christine Robb; Fiskum, Sonja Irene

1990

Vitenskapelig artikkel

Recognition of handwritten symbols

Taxt, Torfinn; Hjort, Nils Lid; Eikvil, Line

1990

Populærvitenskapelig artikkel

Development of DESIRE modelling tool

Holden, Lars; Storvik, Geir

1990

Vitenskapelig foredrag

Interworking between ISO connection-less and connection-oriented networks through use of ISO TR 10172

Ølnes, Jon; Grimstad, Terje; Johansen, Gunnar; Litleré, Arne; Weisteen, Katrine

1990

Rapport

1990

Rapport

Automatisk avlesing av målebrev

Eikvil, Line; Koren, Hans

1990

Rapport

Publikasjon
År
Kategori