• Velg kategori

  • Rekkefølge

5951 publikasjoner i listen

Publikasjon

År

Kategori

ODA på CeBIT'90

Hannemyr, Gisle; Larsen, Hanne; Lillevold, Erik; Ivarsøy, Geir

1990

Rapport

1990

Rapport

Siktforhold på Stikkvannskollen, Hurum

Aldrin, Magne; Bølviken, Erik

1990

Rapport

1990

Rapport

Comment to the ISO DIS 10030 text about masks

Weisteen, Katrine; Wøien, Dan

1990

Rapport

The variability of the absolute permeability

Holden, Lars; Lia, Oddvar; Sølna, Knut

1990

Rapport

En innføring i applikasjonslaget i OSI-modellen

Lovett, Hilde; Weisteen, Katrine; Jensen, Siri Moe; Bringsrud, Kjell Åge; Grimstad, Terje; Larsen, Hanne; Litleré, Arne; Ølnes, Jon; Skogseth, Gunn

1990

Rapport

1990

Rapport

1990

Rapport

SAND 90

Holden, Lars

1990

Rapport

Brukervennlig informasjonssystem for NorEnergi

Berg, Hans-Fredrik; Heim, Jan; Lindsjørn, Yngve

1990

Rapport

A triangular model for three-phase flow

Holden, Lars; Tveito, Aslak

1990

Rapport

1990

Rapport

Publikasjon
År
Kategori