• Velg kategori

  • Rekkefølge

5951 publikasjoner i listen

Publikasjon

År

Kategori

1986

Rapport

1986

Rapport

The SISABOSA project - Summary of activities and experiences

Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune; Taxt, Torfinn

1986

Rapport

Technical documentation of the SISABOSA-system

Holden, Lars; Omre, Henning; Solberg, Rune; Taxt, Torfinn

1986

Rapport

En analyse av GOP-300 og TERAGON-4000

Bråten, Knut Helge; Moen, Knut Hektoen; Solberg, Rune

1986

Rapport

1985

Vitenskapelig foredrag

1985

Fagartikkel

Optiske disker

Maartmann-Moe, Erling; Koren, Hans

1985

Vitenskapelig foredrag

Optical disks

Koren, Hans

1985

Vitenskapelig foredrag

1985

Vitenskapelig foredrag

Publikasjon
År
Kategori