Åpningsseremoni for BigInsight

Fra venstre: Arvid Hallén fra Norges forskningsråd, Kjersti Aas fra Norsk Regnesentral og Arild Waaler fra Sirius med hver sin plakett fra Forskningsrådet, og statssekretær Dilek Ayhan. Foto: Bjarne Røsjø, UiOBigInsight har allerede vært i drift i omtrent ett år, men den formelle åpningen fant sted først torsdag 19. mai samtidig med åpningen av det nystartede SIRIUS. BigInsight ved NR og SIRIUS ved UiO er to av de nye sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og begge retter seg mot den enorme datamengden som finnes i dag.  Mens BigInsight fokuserer på analyse av store mengder med komplekse data for å oppnå mer kunnskap, skal SIRIUS utvikle og bruke ny teknologi som kan gjøre det lettere å få tilgang til de rette dataene.

Dilek Ayhan, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, stod for åpningen av sentrene. Hun beskrev data som den nye naturressursen, og sa at forskning og innovasjon er nøkkelen til fremtidig vekst og velstand. I mange av innleggene som fulgte, ble det lagt vekt på muligheten de to sentrene har til å hjelpe hverandre å nå et felles mål: bedre utnyttelse av data. De to sentrene har mange felles problemstillinger: enorme datamengder, mengder av ustrukturerte data og sammenstilling av data fra ulike kilder. Her har BigInsight og SIRIUS muligheter for synergier.

BigInsight og SIRIUS arbeider i et felt som er av stor interesse. Datamengden vil øke dramatisk i tiden framover og vi trenger noen som kan hente ut kunnskapen fra disse dataene. UiO har etablert et egen innovasjonsklynge-prosjekt, DataScience@UiO, som bl.a. skal bygge en bro mellom SIRIUS og BigInsight og involvere nye industripartnerne i tillegg til de som allerede er tilknyttet SFIene. Som professor Knut Liestøl, instituttleder ved Institutt for informatikk sa: “Hvis dere har en sønn eller datter i den rette alderen, bør dere stimulere dem til å bli dataforskere!”. Her blir det mange spennende utfordringer framover.

Les mer om åpningssermonien:– Data er den nye naturressursen, Universitetet i Oslo