NR arrangerer to statistikkurs i mars

Onsdag 20. mars: “Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte”

Torsdag 21. mars: “Statistiske metoder for analyse av finansielle data”

Les mer om kursene og påmelding