NR bistår Helsedirektoratet med pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender 24-7”

Logo "I trygge hender24-7"I trygge hender 24-7 er et femårig, nasjonalt pasientsikkerhetsprogram som skal redusere forekomst av pasientskader i helse- og omsorgstjenesten, etablere kompetanse og rutiner for arbeid med pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helse- og omsorgstjenesten. Dette skal gjøres ved hjelp av målrettede tiltak i hele helse- og omsorgstjenesten.

For å redusere forekomst av pasientskader, så må uønskede hendelser kartlegges og følges over tid. Norsk Regnesentral bistår Helsedirektoratet med statistisk analyse og sammenstilling av data i forbindelse med pasientsikkerhetsprogrammets arbeid med kartlegging av pasientskade og pasientsikkerhetskulturundersøkelser.

Les mer.