Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Alignment of growth seasons from satellite data

Huseby, Ragnar Bang; Aurdal, Lars; Eikvil, Line; Solberg, Rune; Vikhamar Schuler, Dagrun; Schistad Solberg, Anne H

Publication details

Part of: Proceedings of the 2005 International Workshop on the Analysis of Multi-Temporal Remote Sensing Images, Biloxi, Mississippi, USA, 16-18 May 2005 (IEEE conference proceedings, 2005)

Pages: 213–216

Year: 2005

Year: 2005

Links:
FULLTEKST: http://publications.nr.no/4061/Huseby_-_Alignment_of_Growth_Seasons_from_Satellite_Data.pdf
DOI: doi.org/10.1109/AMTRSI.2005.1469875