En norsk satsing på Sentinel for kryosfære-anvendelser. AP3-4-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel»

  • Rune Solberg
  • Lars-Anders Breivik
  • Liss Marie Andreassen
  • Max König
  • Eirik Malnes

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/24/13)
  • Year: 2013
  • Issue: SAMBA/24/13
  • Number of pages: 44