Paneldebatt: HVA KAN VI LÆRE AV RUNDEN MED COVID: HVORDAN HÅNDTERER VI USIKKERHET OG ÅPENHET?