Anomaly Detection-Inspired Few-Shot Medical Image Segmentation Through Self-Supervision

Publication details

  • Event: (Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen)
  • Year: 2021
  • Organiser: Norsk Forening for Bildebehandling og Maskinlæring