E-læring og læringsfellesskap: En casestudie av e-lærings rolle ved regnskapskontorer

  • Ivar Solheim
  • Bård Ketil Engen
  • Hege-René Hansen Åsand

Publication details

  • Part of: Integrert e-læring i bedriften: Pedagogikk, teknologi, organisasjon (Unipub forlag, 2005)
  • Pages: 43–60–17
  • Year: 2005