Multimedier og prosjektarbeid

  • Sten Ludvigsen
  • Ingvill Rasmussen
  • Ivar Solheim

Publication details

  • Part of: Perspektiver på reform 97 (Gyldendal Akademisk, 2001)
  • Pages: 99–115
  • Year: 2001

Et som har fått økende oppmerksomhet i utdanningssektoren er arbeidsformen prosjektarbeid. Prosjektarbeid er blitt en sentral arbeidsform for hele utdanningssektoren. I dette kapitlet ser vi spesifikt på relasjonen mellom bruk av IKT i form av en multimedieomgivelse og prosjektarbeid som pedagogisk arbeidsform. Konkret betyr dette at vi skal se på hvordan elever tar i bruk multimedieomgivelsen når de arbeider med en prosjektoppgave.