Rapport

Automatisk avlesing av bilskilt : et forprosjekt utført for NTNF

Eikvil, Line; Olafsdottir, Jorunn B.; Taxt, Torfinn

Publication details

Issue: 832

Number of pages: 29

International Standard Numbers:
Printed: 82-539-0323-5