Rapport

Segmentering i raster ved bruk av elliptiske Fourier deskriptorer

Eikvil, Line; Weisteen, Katrine

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat BILD/02/91

Year: 1991