Executable Model-based Risk Assessment Method

  • Ebenezer Paintsil

Publication details

  • Part of: Norwegian Information Security Conference Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse, NISK 2012; University of Nordland, Bodø; 19-21 November 2012 (Akademika forlag, 2012)