Statistikkurs 2. og 3. april for ikke-statistikere

SannsynlighetstetthetNR innbyr til det grunnleggende kurset “Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte” og det finansrettede kurset “Statistiske metoder for analyse av finansielle data”. Kursene holdes i NRs lokaler.

Les mer om kursene og for påmelding:

2. april: “Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

3. april: “Statistiske metoder for analyse av finansielle data