Utvikling av operasjonell snøtjeneste hos NVE. Resultater fra prosjektfase 1.

  • Rune Solberg
  • Jarle Hamar Reksten
  • Øivind Due Trier
  • Kjetil Melvold
  • Nils Kristian Orthe

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/19/18)
  • Year: 2018
  • Issue: SAMBA/19/18
  • Number of pages: 46