Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: Report at the Norwegian Computing Center (1054)
  • Year: 2021
  • Issue: 1054
  • Number of pages: 40
  • International Standard Numbers:
    • Printed: 978-82-539-0564-8
  • Link: