Chief Research Scientist

Kristin Skeide Fuglerud

Projects

  • Digital transformation
  • Digital inclusion
  • Universal design (UD)

Robot-supported education for children with autism

A nurse typing, The IDA Project is about the effects of accessible and universally designed IT systems for the inclusiveness of digital workplaces.
  • Digital inclusion

Inclusive Digital Application

An elderly man wearing glasses and headphones is using a digital tablet.
  • Digital inclusion
  • Universal design (UD)

IT support for elderly people with visual impairments

Publications

  • 252 publications found
  • Publisher

Kristin Skeide Fuglerud; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Till Halbach; Kristin Kjæret; Eva Elida Skråmestø; Motvirkning av ensomhet gjennom inkludering i informasjonssamfunnet: iStøtet sluttrapport vol. 2023, (ISSN 978-82-539-0571-6 ), 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Anne Bjørg Haugan; Anette Schia Kaasa; Berit Lilly Wiborg; Rita Andersen; Tilrettelegging av kundereisen for alle i reiselivet: Forprosjektrapport vol. 2023, (ISSN 978-82-539-0571-6 ), 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Sonja Erlenkamp; Rudolph Brynn; Kristin Skeide Fuglerud; Handlingsplan for å oppnå mer inkluderende videotjenester i Helsevesenet , 2023. Rapport

Publisher Sunnaas Sykehus HF

Kristin Skeide Fuglerud; Motvirkning av ensomhet gjennom inkludering i informasjonssamfunnet: iStøtet sluttrapport (ISSN 978-82-539-0571-6 ), 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Video for alle - inkluderende videotjenester i helsevesenet , 2023. Lecture

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Schulz; Best Practice for Inclusive Journey Mapping and Diversity in User Participation pp. 61 73 12 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-35681-0_4 , 2023. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Hva sier Norges Blindeforbunds Synslikestillingsbarometer om digital kompetanse, arbeid og digitale produkter og tjenester? vol. 2023, (ISSN 978-82-539-0572-3 ), 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Henriette Lauvhaug Nybakke; Kari Sand; Elin Thygesen; Kristin Skeide Fuglerud; Meghan Bradway; Rekruttering for å sikre inkludering journal Dagens medisin, (ISSN 1501-4290 1501-4304 ), , 2023. Article feature

Kristin Skeide Fuglerud; Brynhild Runa Sterri; Terje André Olsen; Rasmus Jørgensen; Jonas Martinsen; Paneldebatt om digital inkludering i det digitale samfunn 2023. Lecture

Silje Havrevold Henni; Sigurd Maurud; Kristin Skeide Fuglerud; Anne Moen; The experiences, needs and barriers of people with impairments related to usability and accessibility of digital health solutions, levels of involvement in the design process and strategies for participatory and universal design: a scoping review journal BMC Public Health, vol. 22, (ISSN 1471-2458 1471-2458 ), doi: https://doi.org/10.1186/s12889-021-12393-1 , 2022. Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Publisher BioMed Central (BMC)

Kristin Skeide Fuglerud; Arbeid med universell utforming i Capable , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; Digitale helsetjenester for alle – hva må til? , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Digitale helsetjenester for alle – hva må til? 2022. Lecture

Till Halbach; Tonje Fyhn; Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; Terje André Olsen; "Kanskje du kunne bli maler?" – Fem personer med nedsatt syn forteller om sine erfaringer som arbeidssøkere og arbeidstakere vol. 2022, (ISSN 978-82-539-0566-2 ), 2022. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Inkluderende arbeidsliv: synshemmedes arbeidsdeltakelse og IKT 2022. Vitenskapelig foredrag

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte Mayanja Østvold; Stakeholder Perceptions on Requirements for Accessible Technical Condition Information in Residential Real Estate Transactions journal Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 13308, pp. 242 259 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-05028-2_16 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Publisher Springer

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte Mayanja Østvold; Stakeholder Perceptions on Requirements for Accessible Technical Condition Information in Residential Real Estate Transactions 2022. Vitenskapelig foredrag

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte Mayanja Østvold; Eliciting and Prioritizing Services for Accessible Information for Residential Real Estate Transactions Estate Technical Conditions Information journal Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 13521, pp. 378 395 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17902-0_27 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Publisher Springer

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Wolfgang Leister; Trenton Schulz; Scenario Design for Healthcare Collaboration Training Under Suboptimal Conditions journal Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 13320, pp. 197 214 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06018-2_14 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Publisher Springer

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Wolfgang Leister; Trenton Schulz; Scenario Design for Healthcare Collaboration Training Under Suboptimal Conditions 2022. Vitenskapelig foredrag

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte Mayanja Østvold; Eliciting and Prioritizing Services for Accessible Information for Residential Real Estate Transactions Estate Technical Conditions Information 2022. Vitenskapelig foredrag

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Creating vignettes for a Robot-Supported Education Solution for Children with Autism Spectrum Disorder pp. 323 331 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06242-1_32 , 2022. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Creating a Robot-Supported Education Solution for Children with Autism Spectrum Disorder pp. 211 218 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08645-8_25 , 2022. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kristin Skeide Fuglerud; ROSA – prosjektet: involvering og etikk , 2022. Vitenskapelig foredrag

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Tonje Fyhn; Kristin Kjæret; Terje André Olsen; The Role of Technology for the Inclusion of People with Visual Impairments in the Workforce pp. 466 478 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-05039-8_34 , 2022. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; User Insights for Better and More Inclusive Online Public Services: A Survey Study journal Studies in Health Technology and Informatics, pp. 36 43 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/SHTI220818 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Publisher IOS Press
Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; Spørreundersøkelse om NAVs digitale tjenester og innbyggernes tilbakemeldinger (ISSN 978-82-539-0568-6 ), 2022. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; Anbefalinger fra TiTi-prosjektet (Leveransene L3.2, L4.3, L5.2 og L5.3) 2022. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; TiTi-prosjektet: Sluttrapportering 2022. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; Sluttrapport for TiTi-prosjektet – Tilgjengelige tilbakemeldinger (ISSN 978-82-539-0569-3 ), 2022. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Joschua Thomas Simon-Liedtke; Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre: Framdriftsrapport for 2021 2022. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Kristin Skeide Fuglerud; Dahl Fredrik; Till Halbach; Jarle Petterson; Kunstig intelligens avlaster travle spesialister , 2022. Media interview

Berit Stølen; Kristin Skeide Fuglerud; News from Norway 2022. Poster

Hva er universell utforming? 2022. Programledelse

Syed Zohaib Hassan; Pegah Salehi; Ragnhild Klingenberg Røed; Pål Halvorsen; Gunn Astrid Baugerud; Miriam S. Johnson; Pierre Lison; Michael Riegler; Michael E. Lamb; Carsten Griwodz; Saeed Sabet; Towards an AI-driven talking avatar in virtual reality for investigative interviews of children pp. 9 15 , doi: https://doi.org/10.1145/3534085.3534340 , 2022. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Ubrukt kompetanse: har Norge råd til det? , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Christian Thon; Meir universell utforming for alle , 2022. Media interview

Kristin Skeide Fuglerud; TIFA – Tilgjengelighet for alle 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Digital inkludering – alle vil men hvem tar ansvaret? , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Arendalsveka 2022. Digitalt utanforskap - skapar vi eit klassedelt samfunn? , 2022. Media interview

Rekruttering for å sikre inkludering , 2022. Programdeltagelse

Kristin Skeide Fuglerud; Universal design for sustainable digital health technologies , 2022. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming og helse- og velferdsteknologi , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming helse- og velferdsteknologi. 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Tonje Fyhn; Till Halbach; Kristin Kjæret; Terje André Olsen; Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering (ISSN 978-82-539-0564-8 ), , 2021. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Universal Design for Inclusion & Sustainability: From Public Services to Virtual Reality 2021. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Siv Tunold; Kristin Kjæret; pp. 415 428 , doi: https://doi.org/10.3233/SHTI210417 , 2021. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Mikael Snaprud; Involving Diverse Users for Inclusive Technology Development , 2021. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Joschua Thomas Simon-Liedtke; Way Kiat Bong; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Remote Evaluation in Universal Design Using Video Conferencing Systems During the COVID-19 Pandemic doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78092-0_8 , 2021. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Rosa Prosjekt: D1.2a Risikoanalyse , 2021. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; ROSA - Robot-supported language development for children with ASD. 2021. Vitenskapelig foredrag

Anne Moen; Kristin Skeide Fuglerud; Janne H Dugstad; INNSIKT - nettverkserfarigner og oppsummering 2021. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre 2020: Inkludering i informasjonssamfunnet – motivasjon, opplæring og oppfølging vol. 2021, (ISSN 978-82-539-0558-7 ), , 2021. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming og velferdsteknologi. 2021. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Hilde Eide; Bent Håkon Lauritzen; Resultater fra følgeforskning , 2021. Lecture

Publisher Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; Siv Tunold; iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre (ISSN 978-82-539-0558-7 ), , 2020. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Astri Letnes Janson; Anne Moen; Kristin Skeide Fuglerud; Design of the capable health empowerment tool: Citizens' needs and expectations journal Studies in Health Technology and Informatics, vol. 270, pp. 926 930 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/SHTI200297 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Publisher IOS Press

Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Wade Schulz; Astri Letnes Janson; Anne Moen; Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design journal Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 12188, pp. 48 59 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49282-3_4 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Publisher Springer

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte M. Østvold; Stakeholder Journey Analysis for Innovation: A Multiparty Analysis Framework for Startups journal Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 12189, (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49108-6_27 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Publisher Springer

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming og velferdsteknologi 2020. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Wade Schulz; Astri Letnes Janson; Anne Moen; Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design (ISSN 978-3-030-49282-3 ), , 2020. Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Publisher Springer

Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Social Robots in Therapy for Children with Autism Spectrum Disorder: Some findings from the literature 2020. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Wolfgang Leister; Trenton Wade Schulz; Jo Erskine Hannay; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Ingvar Tjøstheim; Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Svetlana Boudko; Audun Stolpe; Aspects of Digitalisation 2020. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; Velferdsteknologi for alle 2020. Lecture

Publisher Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge

Astri Letnes Janson; Anne Moen; Kristin Skeide Fuglerud; Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations 2019. Poster

Aleksander Bai; Rannveig Alette Skjerve; Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Evaluating accessibility testing in automated software build processes journal NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning, pp. 12 , (ISSN 1892-0713 1892-0721 ), , 2019. Vitenskapelig artikkel

Astri Letnes Janson; Anne Moen; Kristin Skeide Fuglerud; Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations journal Linköping Electronic Conference Proceedings, vol. 161, pp. 181 181 , (ISSN 1650-3686 1650-3740 ), , 2019. Sammendrag/abstract

Publisher Linköping University Electronic Press

Kristin Skeide Fuglerud; Hvordan påvirker den digitale revolusjonen min hverdag? , 2019. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Hilde Tuhus Sørli; Ida Karine Larssen Ottem; Richard Chan; EziSmart videreføring: Sosial kontakt for synshemmede eldre gjennom mestring av smarttelefon. Prosjektrapport (ISSN 978-82-539-0553-2 ), 2019. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Wolfgang Leister; Aleksander Bai; Caroline Farsjø; Anne Moen; Inspiring older people to eat healthily journal Studies in Health Technology and Informatics, vol. 249, pp. 194 198 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-868-6-194 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Publisher IOS Press

Aleksander Bai; Kristin Skeide Fuglerud; Method for Semi-Automated Evaluation of User Experience Using Brain Activity journal Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, pp. 811 820 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-811 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Publisher IOS Press

Aleksander Bai; Kristin Skeide Fuglerud; Rannveig Alette Skjerve; Till Halbach; Categorization and Comparison of Accessibility Testing Methods for Software Development journal Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, pp. 821 831 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-821 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Publisher IOS Press

Kristin Skeide Fuglerud; Richard Chan; Hilde Tuhus Sørli; Studying older people with visual impairments using mainstream smartphones with the aid of the Ezismart keypad and apps. journal Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, pp. 802 810 8 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-802 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Publisher IOS Press

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; The use of social robots for supporting language training of children journal Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, pp. 401 408 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-401 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Publisher IOS Press

Kristin Skeide Fuglerud; Universal design for health and welfare , 2018. Vitenskapelig foredrag

Ivar Solheim; Inga Bjelland Nyvoll; Hege Eiklid; Kristin Skeide Fuglerud; Språkopplæring av minoritetsspråklige barn ved hjelp av robotteknologi (Forprosjekt - FORKOMMUNE) 2018. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Richard Chan; Hilde Tuhus Sørli; EziSmart - verktøy for mestring og sosial samhandling mellomsynshemmede eldre, pårørende og andre. (ISSN 978-82-539-0547-1 ), , 2018. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Høgskolen i Sørøst-Norge

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Gode skrifttyper på skjerm (ISSN 978-82-539-0551-8 ), , 2018. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Viktoria Stray; Nikolai Johan Sand Sverdrup; Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Evaluering av tilgjengelighetstest-metoder (ISSN 978-82-539-0548-8 ), , 2018. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; E-inclusion research at NR 2017. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Janne H Dugstad; Universell dokumentutforming 2017. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Inkludering i det digitale samfunnet journal Effektivvelferd.no, vol. 80000, pp. 14 14 , , 2017. Populærvitenskapelig artikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Presentasjon av Appetitt appen , 2017. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming i alle emner , 2017. Lecture popular

Ivar Solheim; Ingvar Tjøstheim; Kristin Skeide Fuglerud; Brukertest av lettleste tekster (ISSN 978-82-539-0545-7 ), 2017. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Høgskolen i Sørøst-norge

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Måling av kontraster på skjerm - Teknologi- og metodeanbefaling 2017. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Aleksander Bai; Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Uninite (forskerpool) Tilgjengelighetsevaluering 2017. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Kjersti Lunde Ellingsen; Kristin K. Urrang; Trenton Wade Schulz; RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom (ISSN 978-82-539-0544-0 ), , 2017. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Kan roboter bidra til mer effektiv språkopplæring? , 2017. Media interview

Kristin Skeide Fuglerud; Jan L. G. Dietz; Handlingsrom for et universelt utformet samfunn , 2016. Lecture

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Evaluation of accessibility testing methods. which methods uncover what type of problems? journal Studies in Health Technology and Informatics, vol. 229, pp. 506 516 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-684-2-506 , 2016. Vitenskapelig artikkel

Publisher IOS Press
Publisher International Academy, Research and Industry Association (IARIA)

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Evaluation of Accessibility Testing Methods: Which Methods Uncover What Type of Problems? pp. 506 516 , doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-684-2-506 , 2016. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Wolfgang Leister; Trenton Wade Schulz; A Review of Universal Design in Ambient Intelligence Environments pp. 6 11 , , 2016. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Reflections on Cost-Benefit Analyses Concerning Universal Design of ICT Solutions pp. 93 100 , , 2016. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; On Assessing the Costs and Benefits of Universal Design of ICT pp. 662 672 , doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-684-2-662 , 2016. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; On Assessing the Costs and Benefits of Universal Design of ICT 2016. Vitenskapelig foredrag

Till Halbach; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Emner innen universell utforming av IKT: Måling, effektmåling og apps. 2016. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Ivar Solheim; Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Wade Schulz; Health litteracy og peronalisering 2016. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Ingvar Tjøstheim; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Till Halbach; Nye interaksjonsformer 2016. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Heidi Camilla Mork; Ingvar Tjøstheim; Per Barthel; Knut Flaaum; Sverre Fuglerud; Andreas Henden; Cato Lie; Tom Losnedahl; . med flere; Barrierer og muligheter – personasrapport fra brukerworkshop: UDiAide forprosjektrapport 2016. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Ingvar Tjøstheim; Wolfgang Leister; Bjarte M. Østvold; State of the art: Universal Design of Ambient Hybrid Environments 2016. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Jan L. G. Dietz; Veikart for universell utforming i regional samfunnsplanlegging , 2016. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral (Norwegian Computing Center)

Jan L. G. Dietz; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Prosjektrapport (ISSN 978-82-539-0543-3 ), , 2016. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral (Norwegian Computing Center)

Stein Erik Skotkjerra; Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Developing a tool for testing compatibility of websites with ATs journal Journal on Technology & Persons with Disabilities, vol. 3, pp. 77 88 12 , (ISSN 2330-4219 2330-4219 ), , 2015. Vitenskapelig artikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Stein Erik Skotkjerra; Testing av tilgjengelighet på web – metoder, hjelpemidler og verktøy , 2015. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Universal Design in Ambient Intelligent Digital Environments 2015. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Ingvar Tjøstheim; Cost-benefit analysis of universal design vol. 2015, (ISSN 978-82-539-0542-6 ), , 2015. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Legal and Ethical Issues: Ethics coordination 2014. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Introduction to research at NR 2014. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming av dokumenter 2014. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming: brukermedvirkning og IKT , 2014. Lecture

Statistikk over digitale hjelpemidler , 2014. Website material

Virtuell hjelpemiddellab , 2014. Website material

Kristin Skeide Fuglerud; Inclusive design of ICT: The challenge of diversity , 2014. Doctor dissertat

Publisher 07 Oslo

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Henrik Arfwedson; Marc Busch; A Case Study for Universal Design in the Internet of Things pp. 45 54 , doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-403-9-45 , 2014. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Stein Erik Skotkjerra; Challenges with assistive technology compatibility in universal design pp. 55 59 , doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-403-9-55 , 2014. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Kommersielle effekter av universell utforming 2014. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Metoder for brukermedvirkning i universell utforming , 2014. Lecture popular

Wolfgang Leister; Kristin Skeide Fuglerud; Anders Kluge; Bjørn Skaar; Grigori Evreinov; Detlef Ruschin; Klaus Hopf; Jasper Dijkman; Jorge Domenech; Luis Gomez; Emily Oswald; Development of a Haptic Interface for Communication via the Skin - Literature Review and Related Matters 2014. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Lothar Fritsch; Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Straumsheim Grønli; Utestengt fra nettjenester , 2014. Media interview

Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Lothar Fritsch; Kristen Straumsheim Grønli; Snart kan passordene bestå av lyder, bilder og mønster - Norske forskere vil gjøre nett-tjenester tilgjengelig for alle , 2014. Media interview

Kristin Skeide Fuglerud; David Sloan; The Link between Inclusive Design and Innovation: Some Key Elements pp. 41 50 10 , doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-642-39232-0_5 , 2013. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Till Halbach Røssvoll; Kristin Skeide Fuglerud; Best Practice for Efficient Development of Inclusive ICT pp. 97 106 , , 2013. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Tilgjengelighet er mer enn retningslinjer , 2013. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Brukermedvirkning i IKT-prosjekter 2013. Lecture popular

Marc Busch; Peter Wolkerstorfer; Christina Hochleitner; Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; Wolfgang Leister; Ivar Solheim; Franziska Pürzel; Niels Vanderzande; uTRUSTit Deliverable D6.3 Design Iteration II – Evaluation Report , 2013. Rapport

Publisher CURE

Michael Klein; Peter Wolkerstorfer; Christina Hochleitner; Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Schulz; uTRUSTit Deliverable D2.8 Final UI-Guidelines for the Trust Feedback Provided by the IoT , 2013. Rapport

Publisher CURE

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne pp. 85 157 , 2012. Chapter

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach Røssvoll; An evaluation of Web-based voting usability and accessibility journal Universal Access in the Information Society, vol. 11, pp. 359 373 15 , (ISSN 1615-5289 1615-5297 ), doi: https://doi.org/10.1007/s10209-011-0253-9 , 2012. Vitenskapelig artikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Inkludering av eldre i informasjonssamfunnet journal Fokus på eldre i informasjonssamfunnet, pp. 61 65 , , 2012. Populærvitenskapelig artikkel

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Creating Personas with Disabilities pp. 145 152 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-31534-3_22 , 2012. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Creating Personas with Disabilities 2012. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; Birkir R Gunnarsson; Morten Tollefsen; Use of Social Media by People with Visual Impairments: Usage Levels, Attitudes and Barriers , 2012. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Inclusive identity management and user participation in universal design 2012. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; The challenge of diversity in universal design 2012. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Tilgjengelighetsutfordringer i eID , 2012. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Metoder for universell utforming av IKT 2012. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Inkluderende Identitetshåndtering 2012. Lecture popular

Marc Busch; Döbelt Susen; Hochleitner Christina; Peter Wolkerstorfer; Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; Franziska Pürzel; Eckhart Wittstock; Jos Dumortier; Niels Vandezande; uTRUSTit Deliverable D6.2. Design Iteration I: Evaluation Report , 2012. Rapport

Publisher CURE - Center for Usability Research & Engineering

Cornelia Graf; Marc Busch; Trenton Schulz; Christina Hochleitner; Kristin Skeide Fuglerud; uTRUSTit Deliverable D2.7 Updated Design Guidelines on the Security Feedback Provided by the “Things” , 2012. Rapport

Publisher CURE - Center for Usability Research & Engineering

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; Birkir R Gunnarsson; Morten Tollefsen; Participation in social media by the visually impaired - Abstract journal Ukjent, 2011. Article journal

Kristin Skeide Fuglerud; Øystein Dale; Secure and Inclusive Authentication with a Talking Mobile One-time-password Client journal IEEE Security and Privacy, vol. 9, pp. 27 34 , (ISSN 1540-7993 1558-4046 ), doi: https://doi.org/10.1109/MSP.2010.204 , 2011. Vitenskapelig artikkel

Kristin Skeide Fuglerud; The Barriers to and Benefits of Use of ICT for People with Visual Impairment journal Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 6765, pp. 452 462 11 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), 2011. Vitenskapelig artikkel

Publisher Springer

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; Enkelt E-valg? journal Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), , 2011. Article feature

Publisher Norges forskningsråd

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach Røssvoll; Usability and Accessibility of Personal Identification Management Systems in Electronic Services 2011. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kristin Skeide Fuglerud; The Barriers to and Benefits of Use of ICT for People with Visual Impairment pp. 452 462 10 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-21672-5_49 , 2011. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Ingvar Tjøstheim; Ivar Solheim; Kristin Skeide Fuglerud; THE IMPORTENCE OF PEERS FOR VISUALLY IMPAIRED USERS OF SOCIAL MEDIA 2011. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Evaluation of prototypes – Challenges and solutions 2011. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; The Barriers to and Benefits of Use of ICT for People with Visual Impairment 2011. Vitenskapelig foredrag

Till Halbach Røssvoll; Kristin Skeide Fuglerud; Usability and Accessibility of Personal Identification Management Systems in Electronic Services , 2011. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Accessibility of registration and authentication 2011. Vitenskapelig foredrag

Trenton Schulz; Cornelia Graf; Christina Hochleitner; Kristin Skeide Fuglerud; uTRUSTit Deliverable D2.1 Personas , 2011. Rapport

Publisher Norwegian Computing Center

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Lars Ellensohn; Franziska Pürzel; Trenton Schulz; uTRUSTit Deliverable D.7.4 Ethics manual , 2011. Rapport

Publisher Norwegian Computing Center

Lothar Fritsch; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Towards Inclusive Identity Management journal Identity in the Information Society, vol. 3, pp. 515 538 , (ISSN 1876-0678 1876-0678 ), doi: https://doi.org/10.1007/s12394-010-0075-6 , 2010. Vitenskapelig artikkel

Publisher Springer

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Øystein Dale; Ivar Solheim; Trenton Schulz; Usability and Accessibility Evaluation of the Upcoming Norwegian E-Vote Solution pp. 156 167 , , 2010. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Inclusive Identity Management – Usability perspectives on IDM , 2010. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Informasjonssikkerhet som hinder for ønsket om bruk av informasjonssystemer , 2010. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Brukbar og inkluderende e-ID-teknologier: Brukerforskningens syn , 2010. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming av sikkerhetsløsninger 2010. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Etikk- og personvernshensyn i brukerundersøkelser , 2010. Lecture popular

Ivar Solheim; Kristin Skeide Fuglerud; Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger , 2010. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Selvbetjening for alle – universell utforming av betalingstjenester , 2010. Lecture popular

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Universal Mobile Device (UMD)—Methods, Inventory, and Dissemination , 2010. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Lothar Fritsch; Kristin Skeide Fuglerud; Time and Usability as Upper Boundary in Friend and Family Security and Privacy 2010. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Designveileder for kognitiv tilgjengelighet av elektroniske tjenester og innhold journal Ukjent, , 2009. Article journal

Kristin Skeide Fuglerud; ICT Services for Every Citizen: The Challenge of Gaps in User Knowledge journal Ukjent, vol. Lecture Notes In Computer Science; Vol. 5614, pp. 38 47 10 , , 2009. Vitenskapelig artikkel

Tom Vavik; Kristin Skeide Fuglerud; Inclusive buildings, products & services. Challenges in universal design journal Ukjent, pp. 244 267 24 , 2009. Vitenskapelig artikkel

Kristin Skeide Fuglerud; UNIMOD – Universell utforming i multimodale grensesnitt - resultater , 2009. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Frank Rosendahl; Diadem - løsning som tilpasser seg brukerens forutsetninger 2009. Vitenskapelig foredrag

Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Lasse Udjus; Till Halbach; Kjell Tore Guttormsen; Harald K. Jansson; UNIMOD: Universell utforming i multimodale grensesnitt – prosjektavslutningsforedrag , 2009. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Øystein Dale; Ivar Solheim; Trenton Schulz; Accessibility and usability evaluation of E-vote prototypes , 2009. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Arthur Reinertsen; Lothar Fritsch; Øystein Dale; Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering: Resultater fra forprosjekt , 2009. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Øystein Dale; Ivar Solheim; Trenton Schulz; Accessibility and usability evaluation of E-vote prototypes , 2009. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Riitta Hellman; Workflow on Mobile Phones journal Ukjent, vol. Session B2 chair: Alexandros Mourouzis - CERTH-HIT, pp. 12 12 , , 2008. Vitenskapelig artikkel

Lothar Fritsch; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; 1st IDIS workshop 2008 , 2008. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Brukerundersøkelser som motivasjon for universell utforming av IKT 2008. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; IKT for alle? Løsningen ligger i motivasjon,kunnskap og vilje 2008. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Synshemmedes IKT-barrierer - og muligheter , 2008. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; IKT for alle 2008. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Synshemmedes IKT-barrierer. Resultater fra undersøkelse om IKT-bruk blant synshemmede (ISSN 978-82-539-0526-6 ), , 2008. Rapport

Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Workflow on mobile phones”. Position paper workshop 4: Universal Design - Design for All on mobile phones and digital TV journal Ukjent, , 2007. Vitenskapelig artikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; IKT overalt og for alle: motivasjon, status og utfordringer for universell utforming av IKT 2007. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Synshemmedes IKT-barrierer 2007. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Complexity vs. simplicity in universal design 2007. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Universell utforming og IKT: Forskningsutfordringer 2007. Vitenskapelig foredrag

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming og IKT , 2006. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Manneråk +5 delrapport IKT , 2006. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; IKT for alle- hvordan er situasjonen i dag? , 2006. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Teknologiens framskritt gir også fare for tilbakeskritt , 2006. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Full deltakelse for alle? Delrapport IKT (ISSN 978-82-8081-079-3 ), 2006. Rapport

Publisher Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Sosial- og helsedirektoratet

Kristin Skeide Fuglerud; IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verkøy (ISSN 978-82-53-90517-4 ), , 2005. Rapport

Erik Øverland; Kristin Skeide Fuglerud; Jon Gunnar Aasen; Knut Halvorsen; Iver B. Neuman; Ivar Solheim; SURPRISE. Scenario Use and Research of Planning Regional Innovation Systems , 2004. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Ingvar Tjøstheim; Joachim Lous; Bjørn Kristian Nordlund; Kristin Skeide Fuglerud; Travelers and Location-information in the Mobile Environment – Consumer Attitudes and a Prototype of a Service for Early Adopters of Mobile Internet journal Ukjent, 2003. Vitenskapelig artikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Å styre med eller å bli styrt av IKT 2003. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Joachim Lous; Bjørn Kristian Nordlund; A prototype for defining and enforcing privacy policies (ISSN 82-539-0494-0 ), , 2002. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Ingvar Tjøstheim; Kristin Skeide Fuglerud; The use of Internet for travel purposes in the Norwegian population journal Ukjent, , 2001. Vitenskapelig artikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Working life research at NR , 2001. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; The use of Interenet for travel purposes in the Norwegian population 2001. Vitenskapelig foredrag

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Reflections on Cost-Benefit Analyses Concerning Universal Design of ICT Solutions 2001. Vitenskapelig foredrag

Ingvar Tjøstheim; Kristin Skeide Fuglerud; Knut Boge; Ragni Ryvold Arnesen; Mette Langaas; Online-consumers and privacy - a national study of what the e-consumers are willing to share of personal information (ISSN 82-539-0487-8 ), 2001. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral