Chief Research Scientist

Kristin Skeide Fuglerud

Projects

  • Digital inclusion

Robot-supported education for children with autism

A nurse typing, The IDA Project is about the effects of accessible and universally designed IT systems for the inclusiveness of digital workplaces.
  • Digital inclusion

Inclusive Digital Application

An elderly man wearing glasses and headphones is using a digital tablet.
  • Digital inclusion
  • Universal design (UD)

IT support for elderly people with visual impairments

Can we trust in internet of things?

Can we trust in Internet of Things?

Publications

  • 264 publications found
  • Publisher

Juan Carlos Torrado Vidal; Kristin Skeide Fuglerud; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Anne-Bjørg Haugan; Marianne Dale; et al. Se meg - hør meg (ISSN 9788253905747 ), 2024. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Till Halbach; Kristin Kjæret; Eva Elida Skråmestø; Motvirkning av ensomhet gjennom inkludering i informasjonssamfunnet: iStøtet sluttrapport vol. 2023, (ISSN 978-82-539-0571-6 ), 2023. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Anne Bjørg Haugan; Anette Schia Kaasa; Berit Lilly Wiborg; et al. Tilrettelegging av kundereisen for alle i reiselivet: Forprosjektrapport vol. 2023, (ISSN 978-82-539-0571-6 ), 2023. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Sonja Erlenkamp; Rudolph Brynn; Kristin Skeide Fuglerud; Handlingsplan for å oppnå mer inkluderende videotjenester i Helsevesenet , 2023. Report

Publisher Sunnaas Sykehus HF

Kristin Skeide Fuglerud; Motvirkning av ensomhet gjennom inkludering i informasjonssamfunnet: iStøtet sluttrapport (ISSN 978-82-539-0571-6 ), 2023. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Video for alle - inkluderende videotjenester i helsevesenet , 2023. Lecture

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Schulz; Best Practice for Inclusive Journey Mapping and Diversity in User Participation pp. 61 73 12 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-35681-0_4 , 2023. Scientific chapter / article / conference article

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Hva sier Norges Blindeforbunds Synslikestillingsbarometer om digital kompetanse, arbeid og digitale produkter og tjenester? vol. 2023, (ISSN 978-82-539-0572-3 ), 2023. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Henriette Lauvhaug Nybakke; Kari Sand; Elin Thygesen; Kristin Skeide Fuglerud; Meghan Bradway; Rekruttering for å sikre inkludering Dagens medisin, (ISSN 1501-4290 1501-4304 ), , 2023. Article feature

Kristin Skeide Fuglerud; Brynhild Runa Sterri; Terje André Olsen; Rasmus Jørgensen; Jonas Martinsen; Paneldebatt om digital inkludering i det digitale samfunn 2023. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Trenton Schulz; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Forskning innen digital inkludering: Erfaringer og anbefalinger for bruk av metoder, verktøy og praktisk tilrettelegging 2023 utgave 2023. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Anders U. Waldeland; Ingrid Utseth; Kristin Skeide Fuglerud; GB-prosjektet AI-basert UU-tilsyn 2023. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mye positivt for digitale synshemmede, men manglende universell utforming roter det til Forskersonen.no, 2023. Science for the public article

Kristin Skeide Fuglerud; Digitalisering og e-Helse: universell utforming 2023. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Inkluderende reiseliv: Hva sier forskningen? Resultater fra et prosjekt 2023. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Teknologi: Løsning eller oppskrift på utenforskap? , 2023. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Tobba Sudmann; Undine Knarvik; Zada Pajalic; Tone Øderud; Drivers and barriers for use of assistive technology among children with autism and/or intellectual disabilities: Parents perspective pp. 248 250 3 , , 2023. Scientific chapter / article / conference article

Fredrik Andreas Dahl; Line Eikvil; Ingunn Fride Tvete; Pierre Lison; Ildikó Pilán; et al. Helse-effektivisering - et mulig satsningsområde for NR 2023. Report

Publisher Norsk regnesentral
Publisher BioMed Central (BMC)

Kristin Skeide Fuglerud; Arbeid med universell utforming i Capable , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; Digitale helsetjenester for alle – hva må til? , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Digitale helsetjenester for alle – hva må til? 2022. Lecture

Till Halbach; Tonje Fyhn; Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; Terje André Olsen; "Kanskje du kunne bli maler?" – Fem personer med nedsatt syn forteller om sine erfaringer som arbeidssøkere og arbeidstakere vol. 2022, (ISSN 978-82-539-0566-2 ), 2022. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Inkluderende arbeidsliv: synshemmedes arbeidsdeltakelse og IKT 2022. Scientific lecture

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte Mayanja Østvold; Stakeholder Perceptions on Requirements for Accessible Technical Condition Information in Residential Real Estate Transactions Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 13308, pp. 242 259 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-05028-2_16 , 2022. Scientific article

Publisher Springer

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte Mayanja Østvold; Stakeholder Perceptions on Requirements for Accessible Technical Condition Information in Residential Real Estate Transactions 2022. Scientific lecture

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte Mayanja Østvold; Eliciting and Prioritizing Services for Accessible Information for Residential Real Estate Transactions Estate Technical Conditions Information Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 13521, pp. 378 395 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17902-0_27 , 2022. Scientific article

Publisher Springer

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Wolfgang Leister; Trenton Schulz; Scenario Design for Healthcare Collaboration Training Under Suboptimal Conditions Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 13320, pp. 197 214 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06018-2_14 , 2022. Scientific article

Publisher Springer

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Wolfgang Leister; Trenton Schulz; Scenario Design for Healthcare Collaboration Training Under Suboptimal Conditions 2022. Scientific lecture

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte Mayanja Østvold; Eliciting and Prioritizing Services for Accessible Information for Residential Real Estate Transactions Estate Technical Conditions Information 2022. Scientific lecture

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Creating vignettes for a Robot-Supported Education Solution for Children with Autism Spectrum Disorder pp. 323 331 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06242-1_32 , 2022. Scientific chapter / article / conference article

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Creating a Robot-Supported Education Solution for Children with Autism Spectrum Disorder pp. 211 218 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08645-8_25 , 2022. Scientific chapter / article / conference article

Kristin Skeide Fuglerud; ROSA – prosjektet: involvering og etikk , 2022. Scientific lecture

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Tonje Fyhn; Kristin Kjæret; Terje André Olsen; The Role of Technology for the Inclusion of People with Visual Impairments in the Workforce pp. 466 478 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-05039-8_34 , 2022. Scientific chapter / article / conference article

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; User Insights for Better and More Inclusive Online Public Services: A Survey Study Studies in Health Technology and Informatics, pp. 36 43 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/SHTI220818 , 2022. Scientific article

Publisher IOS Press
Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; Spørreundersøkelse om NAVs digitale tjenester og innbyggernes tilbakemeldinger (ISSN 978-82-539-0568-6 ), 2022. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; Anbefalinger fra TiTi-prosjektet (Leveransene L3.2, L4.3, L5.2 og L5.3) 2022. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; TiTi-prosjektet: Sluttrapportering 2022. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mikael Snaprud; Sluttrapport for TiTi-prosjektet – Tilgjengelige tilbakemeldinger (ISSN 978-82-539-0569-3 ), 2022. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Joschua Thomas Simon-Liedtke; Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre: Framdriftsrapport for 2021 2022. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Kristin Skeide Fuglerud; Dahl Fredrik; Till Halbach; Jarle Petterson; Kunstig intelligens avlaster travle spesialister , 2022. Media interview

Berit Stølen; Kristin Skeide Fuglerud; News from Norway 2022. Poster

Hva er universell utforming? 2022. Popular science hosting

Syed Zohaib Hassan; Pegah Salehi; Ragnhild Klingenberg Røed; Pål Halvorsen; Gunn Astrid Baugerud; et al. Towards an AI-driven talking avatar in virtual reality for investigative interviews of children pp. 9 15 , doi: https://doi.org/10.1145/3534085.3534340 , 2022. Scientific chapter / article / conference article

Kristin Skeide Fuglerud; Ubrukt kompetanse: har Norge råd til det? , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Christian Thon; Meir universell utforming for alle , 2022. Media interview

Kristin Skeide Fuglerud; TIFA – Tilgjengelighet for alle 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Digital inkludering – alle vil men hvem tar ansvaret? , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Arendalsveka 2022. Digitalt utanforskap - skapar vi eit klassedelt samfunn? , 2022. Media interview

Rekruttering for å sikre inkludering , 2022. Media participation

Kristin Skeide Fuglerud; Universal design for sustainable digital health technologies , 2022. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming og helse- og velferdsteknologi , 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming helse- og velferdsteknologi. 2022. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Tonje Fyhn; Till Halbach; Kristin Kjæret; Terje André Olsen; Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering (ISSN 978-82-539-0564-8 ), , 2021. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Universal Design for Inclusion & Sustainability: From Public Services to Virtual Reality 2021. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Siv Tunold; Kristin Kjæret; pp. 415 428 , doi: https://doi.org/10.3233/SHTI210417 , 2021. Scientific chapter / article / conference article

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Mikael Snaprud; Involving Diverse Users for Inclusive Technology Development , 2021. Scientific chapter / article / conference article

Joschua Thomas Simon-Liedtke; Way Kiat Bong; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Remote Evaluation in Universal Design Using Video Conferencing Systems During the COVID-19 Pandemic doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78092-0_8 , 2021. Scientific chapter / article / conference article

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Rosa Prosjekt: D1.2a Risikoanalyse , 2021. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; ROSA - Robot-supported language development for children with ASD. 2021. Scientific lecture

Anne Moen; Kristin Skeide Fuglerud; Janne H Dugstad; INNSIKT - nettverkserfarigner og oppsummering 2021. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre 2020: Inkludering i informasjonssamfunnet – motivasjon, opplæring og oppfølging vol. 2021, (ISSN 978-82-539-0558-7 ), , 2021. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming og velferdsteknologi. 2021. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Hilde Eide; Bent Håkon Lauritzen; Resultater fra følgeforskning , 2021. Lecture

Publisher Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; Siv Tunold; iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre (ISSN 978-82-539-0558-7 ), , 2020. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Astri Letnes Janson; Anne Moen; Kristin Skeide Fuglerud; Design of the capable health empowerment tool: Citizens' needs and expectations Studies in Health Technology and Informatics, vol. 270, pp. 926 930 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/SHTI200297 , 2020. Scientific article

Publisher IOS Press

Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Wade Schulz; Astri Letnes Janson; Anne Moen; Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 12188, pp. 48 59 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49282-3_4 , 2020. Scientific article

Publisher Springer

Jo Erskine Hannay; Kristin Skeide Fuglerud; Bjarte M. Østvold; Stakeholder Journey Analysis for Innovation: A Multiparty Analysis Framework for Startups Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 12189, (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-49108-6_27 , 2020. Scientific article

Publisher Springer

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming og velferdsteknologi 2020. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Wade Schulz; Astri Letnes Janson; Anne Moen; Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design (ISSN 978-3-030-49282-3 ), , 2020. Scientific anthology / conference series

Publisher Springer

Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Social Robots in Therapy for Children with Autism Spectrum Disorder: Some findings from the literature 2020. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Wolfgang Leister; Trenton Wade Schulz; Jo Erskine Hannay; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Ingvar Tjøstheim; et al. Aspects of Digitalisation 2020. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Kjæret; Velferdsteknologi for alle 2020. Lecture

Publisher Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge

Astri Letnes Janson; Anne Moen; Kristin Skeide Fuglerud; Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations 2019. Poster

Aleksander Bai; Rannveig Alette Skjerve; Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Evaluating accessibility testing in automated software build processes NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning, pp. 12 , (ISSN 1892-0713 1892-0721 ), , 2019. Scientific article

Astri Letnes Janson; Anne Moen; Kristin Skeide Fuglerud; Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations Linköping Electronic Conference Proceedings, vol. 161, pp. 181 181 , (ISSN 1650-3686 1650-3740 ), , 2019. Abstract

Publisher Linköping University Electronic Press

Kristin Skeide Fuglerud; Hvordan påvirker den digitale revolusjonen min hverdag? , 2019. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Hilde Tuhus Sørli; Ida Karine Larssen Ottem; Richard Chan; EziSmart videreføring: Sosial kontakt for synshemmede eldre gjennom mestring av smarttelefon. Prosjektrapport (ISSN 978-82-539-0553-2 ), 2019. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Wolfgang Leister; Aleksander Bai; Caroline Farsjø; Anne Moen; Inspiring older people to eat healthily Studies in Health Technology and Informatics, vol. 249, pp. 194 198 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-868-6-194 , 2018. Scientific article

Publisher IOS Press

Aleksander Bai; Kristin Skeide Fuglerud; Method for Semi-Automated Evaluation of User Experience Using Brain Activity Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, pp. 811 820 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-811 , 2018. Scientific article

Publisher IOS Press

Aleksander Bai; Kristin Skeide Fuglerud; Rannveig Alette Skjerve; Till Halbach; Categorization and Comparison of Accessibility Testing Methods for Software Development Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, pp. 821 831 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-821 , 2018. Scientific article

Publisher IOS Press

Kristin Skeide Fuglerud; Richard Chan; Hilde Tuhus Sørli; Studying older people with visual impairments using mainstream smartphones with the aid of the Ezismart keypad and apps. Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, pp. 802 810 8 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-802 , 2018. Scientific article

Publisher IOS Press

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; The use of social robots for supporting language training of children Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, pp. 401 408 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-401 , 2018. Scientific article

Publisher IOS Press

Kristin Skeide Fuglerud; Universal design for health and welfare , 2018. Scientific lecture

Ivar Solheim; Inga Bjelland Nyvoll; Hege Eiklid; Kristin Skeide Fuglerud; Språkopplæring av minoritetsspråklige barn ved hjelp av robotteknologi (Forprosjekt - FORKOMMUNE) 2018. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Richard Chan; Hilde Tuhus Sørli; EziSmart - verktøy for mestring og sosial samhandling mellomsynshemmede eldre, pårørende og andre. (ISSN 978-82-539-0547-1 ), , 2018. Report

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Høgskolen i Sørøst-Norge

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Gode skrifttyper på skjerm (ISSN 978-82-539-0551-8 ), , 2018. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Viktoria Stray; Nikolai Johan Sand Sverdrup; Till Halbach; et al. Evaluering av tilgjengelighetstest-metoder (ISSN 978-82-539-0548-8 ), , 2018. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; E-inclusion research at NR 2017. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Janne H Dugstad; Universell dokumentutforming 2017. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Inkludering i det digitale samfunnet Effektivvelferd.no, vol. 80000, pp. 14 14 , , 2017. Science for the public article

Kristin Skeide Fuglerud; Presentasjon av Appetitt appen , 2017. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming i alle emner , 2017. Lecture popular

Ivar Solheim; Ingvar Tjøstheim; Kristin Skeide Fuglerud; Brukertest av lettleste tekster (ISSN 978-82-539-0545-7 ), 2017. Report

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Høgskolen i Sørøst-norge

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Måling av kontraster på skjerm - Teknologi- og metodeanbefaling 2017. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Aleksander Bai; Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Uninite (forskerpool) Tilgjengelighetsevaluering 2017. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Kjersti Lunde Ellingsen; Kristin K. Urrang; Trenton Wade Schulz; RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom (ISSN 978-82-539-0544-0 ), , 2017. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Kan roboter bidra til mer effektiv språkopplæring? , 2017. Media interview

Kristin Skeide Fuglerud; Jan L. G. Dietz; Handlingsrom for et universelt utformet samfunn , 2016. Lecture

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Evaluation of accessibility testing methods. which methods uncover what type of problems? Studies in Health Technology and Informatics, vol. 229, pp. 506 516 , (ISSN 0926-9630 1879-8365 ), doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-684-2-506 , 2016. Scientific article

Publisher IOS Press
Publisher International Academy, Research and Industry Association (IARIA)

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Evaluation of Accessibility Testing Methods: Which Methods Uncover What Type of Problems? pp. 506 516 , doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-684-2-506 , 2016. Scientific chapter / article / conference article

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Wolfgang Leister; et al. A Review of Universal Design in Ambient Intelligence Environments pp. 6 11 , , 2016. Scientific chapter / article / conference article

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Reflections on Cost-Benefit Analyses Concerning Universal Design of ICT Solutions pp. 93 100 , , 2016. Scientific chapter / article / conference article

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; On Assessing the Costs and Benefits of Universal Design of ICT pp. 662 672 , doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-684-2-662 , 2016. Scientific chapter / article / conference article

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; On Assessing the Costs and Benefits of Universal Design of ICT 2016. Scientific lecture

Till Halbach; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Emner innen universell utforming av IKT: Måling, effektmåling og apps. 2016. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ivar Solheim; Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Wade Schulz; Health litteracy og peronalisering 2016. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ingvar Tjøstheim; Trenton Wade Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Till Halbach; Nye interaksjonsformer 2016. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Heidi Camilla Mork; Ingvar Tjøstheim; Per Barthel; Knut Flaaum; et al. Barrierer og muligheter – personasrapport fra brukerworkshop: UDiAide forprosjektrapport 2016. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Aleksander Bai; Heidi Camilla Mork; Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Ingvar Tjøstheim; et al. State of the art: Universal Design of Ambient Hybrid Environments 2016. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Jan L. G. Dietz; Veikart for universell utforming i regional samfunnsplanlegging , 2016. Report

Publisher Norsk Regnesentral (Norwegian Computing Center)

Jan L. G. Dietz; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Prosjektrapport (ISSN 978-82-539-0543-3 ), , 2016. Report

Publisher Norsk Regnesentral (Norwegian Computing Center)

Stein Erik Skotkjerra; Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Developing a tool for testing compatibility of websites with ATs Journal on Technology & Persons with Disabilities, vol. 3, pp. 77 88 12 , (ISSN 2330-4219 2330-4219 ), , 2015. Scientific article

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Stein Erik Skotkjerra; Testing av tilgjengelighet på web – metoder, hjelpemidler og verktøy , 2015. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Universal Design in Ambient Intelligent Digital Environments 2015. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Ingvar Tjøstheim; Cost-benefit analysis of universal design vol. 2015, (ISSN 978-82-539-0542-6 ), , 2015. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Legal and Ethical Issues: Ethics coordination 2014. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Introduction to research at NR 2014. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming av dokumenter 2014. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming: brukermedvirkning og IKT , 2014. Lecture

Statistikk over digitale hjelpemidler , 2014. Website material

Virtuell hjelpemiddellab , 2014. Website material

Kristin Skeide Fuglerud; Inclusive design of ICT: The challenge of diversity , 2014. Doctor dissertat

Publisher 07 Oslo

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Henrik Arfwedson; Marc Busch; A Case Study for Universal Design in the Internet of Things pp. 45 54 , doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-403-9-45 , 2014. Scientific chapter / article / conference article

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Stein Erik Skotkjerra; Challenges with assistive technology compatibility in universal design pp. 55 59 , doi: https://doi.org/10.3233/978-1-61499-403-9-55 , 2014. Scientific chapter / article / conference article

Kristin Skeide Fuglerud; Kommersielle effekter av universell utforming 2014. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Metoder for brukermedvirkning i universell utforming , 2014. Lecture popular

Wolfgang Leister; Kristin Skeide Fuglerud; Anders Kluge; Bjørn Skaar; Grigori Evreinov; et al. Development of a Haptic Interface for Communication via the Skin - Literature Review and Related Matters 2014. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Lothar Fritsch; Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Kristin Straumsheim Grønli; Utestengt fra nettjenester , 2014. Media interview

Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Lothar Fritsch; Kristen Straumsheim Grønli; Snart kan passordene bestå av lyder, bilder og mønster - Norske forskere vil gjøre nett-tjenester tilgjengelig for alle , 2014. Media interview

Kristin Skeide Fuglerud; David Sloan; The Link between Inclusive Design and Innovation: Some Key Elements pp. 41 50 10 , doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-642-39232-0_5 , 2013. Scientific chapter / article / conference article

Till Halbach Røssvoll; Kristin Skeide Fuglerud; Best Practice for Efficient Development of Inclusive ICT pp. 97 106 , , 2013. Scientific chapter / article / conference article

Kristin Skeide Fuglerud; Tilgjengelighet er mer enn retningslinjer , 2013. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Brukermedvirkning i IKT-prosjekter 2013. Lecture popular

Marc Busch; Peter Wolkerstorfer; Christina Hochleitner; Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; et al. uTRUSTit Deliverable D6.3 Design Iteration II – Evaluation Report , 2013. Report

Publisher CURE

Michael Klein; Peter Wolkerstorfer; Christina Hochleitner; Kristin Skeide Fuglerud; Trenton Schulz; uTRUSTit Deliverable D2.8 Final UI-Guidelines for the Trust Feedback Provided by the IoT , 2013. Report

Publisher CURE

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne pp. 85 157 , 2012. Chapter

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach Røssvoll; An evaluation of Web-based voting usability and accessibility Universal Access in the Information Society, vol. 11, pp. 359 373 15 , (ISSN 1615-5289 1615-5297 ), doi: https://doi.org/10.1007/s10209-011-0253-9 , 2012. Scientific article

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Inkludering av eldre i informasjonssamfunnet Fokus på eldre i informasjonssamfunnet, pp. 61 65 , , 2012. Science for the public article

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Creating Personas with Disabilities pp. 145 152 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-31534-3_22 , 2012. Scientific chapter / article / conference article

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Creating Personas with Disabilities 2012. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; Birkir R Gunnarsson; Morten Tollefsen; Use of Social Media by People with Visual Impairments: Usage Levels, Attitudes and Barriers , 2012. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Inclusive identity management and user participation in universal design 2012. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; The challenge of diversity in universal design 2012. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Tilgjengelighetsutfordringer i eID , 2012. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Metoder for universell utforming av IKT 2012. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Inkluderende Identitetshåndtering 2012. Lecture popular

Marc Busch; Döbelt Susen; Hochleitner Christina; Peter Wolkerstorfer; Trenton Schulz; et al. uTRUSTit Deliverable D6.2. Design Iteration I: Evaluation Report , 2012. Report

Publisher CURE - Center for Usability Research & Engineering

Cornelia Graf; Marc Busch; Trenton Schulz; Christina Hochleitner; Kristin Skeide Fuglerud; uTRUSTit Deliverable D2.7 Updated Design Guidelines on the Security Feedback Provided by the “Things” , 2012. Report

Publisher CURE - Center for Usability Research & Engineering

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; Birkir R Gunnarsson; Morten Tollefsen; Participation in social media by the visually impaired - Abstract Ukjent, 2011. Article journal

Kristin Skeide Fuglerud; Øystein Dale; Secure and Inclusive Authentication with a Talking Mobile One-time-password Client IEEE Security and Privacy, vol. 9, pp. 27 34 , (ISSN 1540-7993 1558-4046 ), doi: https://doi.org/10.1109/MSP.2010.204 , 2011. Scientific article

Kristin Skeide Fuglerud; The Barriers to and Benefits of Use of ICT for People with Visual Impairment Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 6765, pp. 452 462 11 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), 2011. Scientific article

Publisher Springer

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; Enkelt E-valg? Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), , 2011. Article feature

Publisher Norges forskningsråd

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach Røssvoll; Usability and Accessibility of Personal Identification Management Systems in Electronic Services 2011. Scientific chapter / article / conference article

Kristin Skeide Fuglerud; The Barriers to and Benefits of Use of ICT for People with Visual Impairment pp. 452 462 10 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-21672-5_49 , 2011. Scientific chapter / article / conference article

Ingvar Tjøstheim; Ivar Solheim; Kristin Skeide Fuglerud; THE IMPORTENCE OF PEERS FOR VISUALLY IMPAIRED USERS OF SOCIAL MEDIA 2011. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Evaluation of prototypes – Challenges and solutions 2011. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; The Barriers to and Benefits of Use of ICT for People with Visual Impairment 2011. Scientific lecture

Till Halbach Røssvoll; Kristin Skeide Fuglerud; Usability and Accessibility of Personal Identification Management Systems in Electronic Services , 2011. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Accessibility of registration and authentication 2011. Scientific lecture

Trenton Schulz; Cornelia Graf; Christina Hochleitner; Kristin Skeide Fuglerud; uTRUSTit Deliverable D2.1 Personas , 2011. Report

Publisher Norwegian Computing Center

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Lars Ellensohn; Franziska Pürzel; Trenton Schulz; uTRUSTit Deliverable D.7.4 Ethics manual , 2011. Report

Publisher Norwegian Computing Center

Lothar Fritsch; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Towards Inclusive Identity Management Identity in the Information Society, vol. 3, pp. 515 538 , (ISSN 1876-0678 1876-0678 ), doi: https://doi.org/10.1007/s12394-010-0075-6 , 2010. Scientific article

Publisher Springer

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Øystein Dale; Ivar Solheim; Trenton Schulz; Usability and Accessibility Evaluation of the Upcoming Norwegian E-Vote Solution pp. 156 167 , , 2010. Scientific chapter / article / conference article

Kristin Skeide Fuglerud; Inclusive Identity Management – Usability perspectives on IDM , 2010. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Informasjonssikkerhet som hinder for ønsket om bruk av informasjonssystemer , 2010. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Brukbar og inkluderende e-ID-teknologier: Brukerforskningens syn , 2010. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming av sikkerhetsløsninger 2010. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Etikk- og personvernshensyn i brukerundersøkelser , 2010. Lecture popular

Ivar Solheim; Kristin Skeide Fuglerud; Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger , 2010. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Selvbetjening for alle – universell utforming av betalingstjenester , 2010. Lecture popular

Trenton Schulz; Kristin Skeide Fuglerud; Universal Mobile Device (UMD)—Methods, Inventory, and Dissemination , 2010. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Lothar Fritsch; Kristin Skeide Fuglerud; Time and Usability as Upper Boundary in Friend and Family Security and Privacy 2010. Report

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral

Till Halbach; Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Designveileder for kognitiv tilgjengelighet av elektroniske tjenester og innhold Ukjent, , 2009. Article journal

Kristin Skeide Fuglerud; ICT Services for Every Citizen: The Challenge of Gaps in User Knowledge Ukjent, vol. Lecture Notes In Computer Science; Vol. 5614, pp. 38 47 10 , , 2009. Scientific article

Tom Vavik; Kristin Skeide Fuglerud; Inclusive buildings, products & services. Challenges in universal design Ukjent, pp. 244 267 24 , 2009. Scientific article

Kristin Skeide Fuglerud; UNIMOD – Universell utforming i multimodale grensesnitt - resultater , 2009. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Frank Rosendahl; Diadem - løsning som tilpasser seg brukerens forutsetninger 2009. Scientific lecture

Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Lasse Udjus; Till Halbach; Kjell Tore Guttormsen; et al. UNIMOD: Universell utforming i multimodale grensesnitt – prosjektavslutningsforedrag , 2009. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Øystein Dale; Ivar Solheim; Trenton Schulz; Accessibility and usability evaluation of E-vote prototypes , 2009. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Arthur Reinertsen; Lothar Fritsch; Øystein Dale; Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering: Resultater fra forprosjekt , 2009. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Øystein Dale; Ivar Solheim; Trenton Schulz; Accessibility and usability evaluation of E-vote prototypes , 2009. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Riitta Hellman; Workflow on Mobile Phones Ukjent, vol. Session B2 chair: Alexandros Mourouzis - CERTH-HIT, pp. 12 12 , , 2008. Scientific article

Lothar Fritsch; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; 1st IDIS workshop 2008 , 2008. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Brukerundersøkelser som motivasjon for universell utforming av IKT 2008. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; IKT for alle? Løsningen ligger i motivasjon,kunnskap og vilje 2008. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Synshemmedes IKT-barrierer - og muligheter , 2008. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; IKT for alle 2008. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Synshemmedes IKT-barrierer. Resultater fra undersøkelse om IKT-bruk blant synshemmede (ISSN 978-82-539-0526-6 ), , 2008. Report

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; IKT overalt og for alle: motivasjon, status og utfordringer for universell utforming av IKT 2007. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Synshemmedes IKT-barrierer 2007. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Complexity vs. simplicity in universal design 2007. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Universell utforming og IKT: Forskningsutfordringer 2007. Scientific lecture

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming og IKT , 2006. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Manneråk +5 delrapport IKT , 2006. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; IKT for alle- hvordan er situasjonen i dag? , 2006. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Teknologiens framskritt gir også fare for tilbakeskritt , 2006. Lecture popular

Kristin Skeide Fuglerud; Full deltakelse for alle? Delrapport IKT (ISSN 978-82-8081-079-3 ), 2006. Report

Publisher Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Sosial- og helsedirektoratet

Kristin Skeide Fuglerud; IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verkøy (ISSN 978-82-53-90517-4 ), , 2005. Report

Erik Øverland; Kristin Skeide Fuglerud; Jon Gunnar Aasen; Knut Halvorsen; Iver B. Neuman; et al. SURPRISE. Scenario Use and Research of Planning Regional Innovation Systems , 2004. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ingvar Tjøstheim; Joachim Lous; Bjørn Kristian Nordlund; Kristin Skeide Fuglerud; Travelers and Location-information in the Mobile Environment – Consumer Attitudes and a Prototype of a Service for Early Adopters of Mobile Internet Ukjent, 2003. Scientific article

Kristin Skeide Fuglerud; Å styre med eller å bli styrt av IKT 2003. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Joachim Lous; Bjørn Kristian Nordlund; A prototype for defining and enforcing privacy policies (ISSN 82-539-0494-0 ), , 2002. Report

Publisher Norsk Regnesentral

Ingvar Tjøstheim; Kristin Skeide Fuglerud; The use of Internet for travel purposes in the Norwegian population Ukjent, , 2001. Scientific article

Kristin Skeide Fuglerud; Working life research at NR , 2001. Scientific lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; The use of Interenet for travel purposes in the Norwegian population 2001. Scientific lecture

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Reflections on Cost-Benefit Analyses Concerning Universal Design of ICT Solutions 2001. Scientific lecture

Ingvar Tjøstheim; Kristin Skeide Fuglerud; Knut Boge; Ragni Ryvold Arnesen; Mette Langaas; Online-consumers and privacy - a national study of what the e-consumers are willing to share of personal information (ISSN 82-539-0487-8 ), 2001. Report

Publisher Norsk Regnesentral