Publikasjoner:

190 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2020

Faglig foredrag

2019

Populærvitenskapelig foredrag

2018

Vitenskapelig artikkel

2018

Vitenskapelig foredrag

2017

Populærvitenskapelig artikkel

2017

Faglig foredrag

2017

Populærvitenskapelig foredrag

2017

Faglig foredrag

2017

Populærvitenskapelig foredrag

2016

Rapport

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Populærvitenskapelig foredrag

2014

Populærvitenskapelig foredrag

2014

Faglig foredrag

2014

Faglig foredrag

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Populærvitenskapelig foredrag

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Populærvitenskapelig foredrag

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Kronikk

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig artikkel

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2008

Populærvitenskapelig foredrag

2008

Vitenskapelig artikkel

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Vitenskapelig foredrag

2007

Vitenskapelig foredrag

2006

Vitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2003

Vitenskapelig foredrag

2001

Vitenskapelig foredrag