Publikasjoner:

243 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

Motvirkning av ensomhet gjennom inkludering i informasjonssamfunnet: iStøtet sluttrapport

Fuglerud, Kristin Skeide; Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Halbach, Till ; Kjæret, Kristin; Skråmestø, Eva Elida

2023

Rapport

Tilrettelegging av kundereisen for alle i reiselivet: Forprosjektrapport

Fuglerud, Kristin Skeide; Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Haugan, Anne Bjørg; Kaasa, Anette Schia; Wiborg, Berit Lilly; Andersen, Rita

2023

Rapport

Handlingsplan for å oppnå mer inkluderende videotjenester i Helsevesenet

Erlenkamp, Sonja; Brynn, Rudolph; Fuglerud, Kristin Skeide

2023

Rapport

2023

Faglig foredrag

Best Practice for Inclusive Journey Mapping and Diversity in User Participation

Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton

2023

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2022

Faglig foredrag

2022

Faglig foredrag

Digitale helsetjenester for alle – hva må til?

Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin

2022

Faglig foredrag

2022

Faglig foredrag

“Kanskje du kunne bli maler?” – Fem personer med nedsatt syn forteller om sine erfaringer som arbeidssøkere og arbeidstakere

Halbach, Till ; Fyhn, Tonje; Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André

2022

Rapport

2022

Vitenskapelig foredrag

2022

Vitenskapelig artikkel

2022

Vitenskapelig foredrag

2022

Vitenskapelig artikkel

Scenario Design for Healthcare Collaboration Training Under Suboptimal Conditions

Hannay, Jo Erskine; Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Schulz, Trenton

2022

Vitenskapelig artikkel

Scenario Design for Healthcare Collaboration Training Under Suboptimal Conditions

Hannay, Jo Erskine; Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Schulz, Trenton

2022

Vitenskapelig foredrag

2022

Vitenskapelig foredrag

2022

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2022

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2022

Faglig foredrag

2022

Vitenskapelig foredrag

The Role of Technology for the Inclusion of People with Visual Impairments in the Workforce

Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide; Fyhn, Tonje; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André

2022

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

User Insights for Better and More Inclusive Online Public Services: A Survey Study

Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Vitenskapelig artikkel

Spørreundersøkelse om NAVs digitale tjenester og innbyggernes tilbakemeldinger

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Rapport

Anbefalinger fra TiTi-prosjektet (Leveransene L3.2, L4.3, L5.2 og L5.3)

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Rapport

TiTi-prosjektet: Sluttrapportering

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Rapport

Sluttrapport for TiTi-prosjektet – Tilgjengelige tilbakemeldinger

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Rapport

iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre: Framdriftsrapport for 2021

Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin

2022

Rapport

News from Norway

Stølen, Berit; Fuglerud, Kristin Skeide

2022

Poster

2022

Programledelse

Towards an AI-driven talking avatar in virtual reality for investigative interviews of children

Hassan, Syed Zohaib; Salehi, Pegah; Røed, Ragnhild Klingenberg; Halvorsen, Pål; Baugerud, Gunn Astrid; S. Johnson, Miriam; Lison, Pierre; Riegler, Michael; Lamb, Michael E.; Griwodz, Carsten; Sabet, Saeed

2022

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2022

Faglig foredrag

TIFA – Tilgjengelighet for alle

Fuglerud, Kristin Skeide

2022

Faglig foredrag

2022

Faglig foredrag

2022

Programdeltagelse

2022

Vitenskapelig foredrag

2022

Faglig foredrag

Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering

Fuglerud, Kristin Skeide; Fyhn, Tonje; Halbach, Till ; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André

2021

Rapport

2021

Populærvitenskapelig foredrag

Fuglerud, Kristin Skeide; Tunold, Siv; Kjæret, Kristin

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Involving Diverse Users for Inclusive Technology Development

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Snaprud, Mikael

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Remote Evaluation in Universal Design Using Video Conferencing Systems During the COVID-19 Pandemic

Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Bong, Way Kiat; Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Rosa Prosjekt: D1.2a Risikoanalyse

Schulz, Trenton; Fuglerud, Kristin Skeide

2021

Rapport

2021

Vitenskapelig foredrag

2021

Faglig foredrag

2021

Faglig foredrag

iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre

Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin; Tunold, Siv

2020

Rapport

Design of the capable health empowerment tool: Citizens’ needs and expectations

Janson, Astri Letnes; Moen, Anne; Fuglerud, Kristin Skeide

2020

Vitenskapelig artikkel

Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design

Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade; Janson, Astri Letnes; Moen, Anne

2020

Vitenskapelig artikkel

Stakeholder Journey Analysis for Innovation: A Multiparty Analysis Framework for Startups

Hannay, Jo Erskine; Fuglerud, Kristin Skeide; Østvold, Bjarte M.

2020

Vitenskapelig artikkel

2020

Faglig foredrag

Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design

Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade; Janson, Astri Letnes; Moen, Anne

2020

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

2020

Rapport

Aspects of Digitalisation

Leister, Wolfgang; Schulz, Trenton Wade; Hannay, Jo Erskine; Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Tjøstheim, Ingvar; Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Boudko, Svetlana; Stolpe, Audun

2020

Rapport

Velferdsteknologi for alle

Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin

2020

Faglig foredrag

Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations

Janson, Astri Letnes; Moen, Anne; Fuglerud, Kristin Skeide

2019

Poster

Evaluating accessibility testing in automated software build processes

Bai, Aleksander; Skjerve, Rannveig Alette; Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2019

Vitenskapelig artikkel

Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations

Janson, Astri Letnes; Moen, Anne; Fuglerud, Kristin Skeide

2019

Sammendrag/abstract

2019

Populærvitenskapelig foredrag

EziSmart videreføring: Sosial kontakt for synshemmede eldre gjennom mestring av smarttelefon. Prosjektrapport

Fuglerud, Kristin Skeide; Sørli, Hilde Tuhus; Ottem, Ida Karine Larssen; Chan, Richard

2019

Rapport

Inspiring older people to eat healthily

Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Bai, Aleksander; Farsjø, Caroline; Moen, Anne

2018

Vitenskapelig artikkel

2018

Vitenskapelig artikkel

Categorization and Comparison of Accessibility Testing Methods for Software Development

Bai, Aleksander; Fuglerud, Kristin Skeide; Skjerve, Rannveig Alette; Halbach, Till

2018

Vitenskapelig artikkel

2018

Vitenskapelig artikkel

2018

Vitenskapelig artikkel

Universal design for health and welfare

Fuglerud, Kristin Skeide

2018

Vitenskapelig foredrag

Språkopplæring av minoritetsspråklige barn ved hjelp av robotteknologi (Forprosjekt – FORKOMMUNE)

Solheim, Ivar; Nyvoll, Inga Bjelland; Eiklid, Hege; Fuglerud, Kristin Skeide

2018

Rapport

2018

Rapport

Gode skrifttyper på skjerm

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2018

Rapport

Evaluering av tilgjengelighetstest-metoder

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Stray, Viktoria; Sverdrup, Nikolai Johan Sand; Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2018

Rapport

E-inclusion research at NR

Fuglerud, Kristin Skeide

2017

Faglig foredrag

2017

Faglig foredrag

Universell dokumentutforming

Fuglerud, Kristin Skeide; Dugstad, Janne H

2017

Faglig foredrag

Inkludering i det digitale samfunnet

Fuglerud, Kristin Skeide

2017

Populærvitenskapelig artikkel

Presentasjon av Appetitt appen

Fuglerud, Kristin Skeide

2017

Populærvitenskapelig foredrag

Universell utforming i alle emner

Fuglerud, Kristin Skeide

2017

Populærvitenskapelig foredrag

Brukertest av lettleste tekster

Solheim, Ivar; Tjøstheim, Ingvar; Fuglerud, Kristin Skeide

2017

Rapport

2017

Rapport

Uninite (forskerpool) Tilgjengelighetsevaluering

Bai, Aleksander; Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till

2017

Rapport

RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom

Fuglerud, Kristin Skeide; Ellingsen, Kjersti Lunde; Urrang, Kristin K.; Schulz, Trenton Wade

2017

Rapport

Handlingsrom for et universelt utformet samfunn

Fuglerud, Kristin Skeide; Dietz, Jan L. G.

2016

Faglig foredrag

Evaluation of accessibility testing methods. which methods uncover what type of problems?

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide

2016

Vitenskapelig artikkel

Evaluation of Accessibility Testing Methods: Which Methods Uncover What Type of Problems?

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

A Review of Universal Design in Ambient Intelligence Environments

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Schulz, Trenton Wade

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

On Assessing the Costs and Benefits of Universal Design of ICT

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

On Assessing the Costs and Benefits of Universal Design of ICT

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Populærvitenskapelig foredrag

Emner innen universell utforming av IKT: Måling, effektmåling og apps.

Halbach, Till ; Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide

2016

Rapport

Health litteracy og peronalisering

Solheim, Ivar; Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade

2016

Rapport

Nye interaksjonsformer

Tjøstheim, Ingvar; Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar; Halbach, Till

2016

Rapport

Barrierer og muligheter – personasrapport fra brukerworkshop: UDiAide forprosjektrapport

Fuglerud, Kristin Skeide; Mork, Heidi Camilla; Tjøstheim, Ingvar; Barthel, Per; Flaaum, Knut; Fuglerud, Sverre; Henden, Andreas; Lie, Cato; Losnedahl, Tom; med flere, .

2016

Rapport

State of the art: Universal Design of Ambient Hybrid Environments

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Tjøstheim, Ingvar; Leister, Wolfgang; Østvold, Bjarte M.

2016

Rapport

Veikart for universell utforming i regional samfunnsplanlegging

Fuglerud, Kristin Skeide; Dietz, Jan L. G.

2016

Rapport

Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Prosjektrapport

Dietz, Jan L. G.; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar

2016

Rapport

Developing a tool for testing compatibility of websites with ATs

Skotkjerra, Stein Erik; Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till

2015

Vitenskapelig artikkel

Testing av tilgjengelighet på web – metoder, hjelpemidler og verktøy

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Skotkjerra, Stein Erik

2015

Populærvitenskapelig foredrag

2015

Populærvitenskapelig foredrag

Cost-benefit analysis of universal design

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Tjøstheim, Ingvar

2015

Rapport

2014

Faglig foredrag

Introduction to research at NR

Fuglerud, Kristin Skeide

2014

Faglig foredrag

Universell utforming av dokumenter

Fuglerud, Kristin Skeide

2014

Faglig foredrag

2014

Faglig foredrag

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Doktorgradsavhandling

A Case Study for Universal Design in the Internet of Things

Schulz, Trenton; Fuglerud, Kristin Skeide; Arfwedson, Henrik; Busch, Marc

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Challenges with assistive technology compatibility in universal design

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Skotkjerra, Stein Erik

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Populærvitenskapelig foredrag

2014

Populærvitenskapelig foredrag

Development of a Haptic Interface for Communication via the Skin – Literature Review and Related Matters

Leister, Wolfgang; Fuglerud, Kristin Skeide; Kluge, Anders; Skaar, Bjørn; Evreinov, Grigori; Ruschin, Detlef; Hopf, Klaus; Dijkman, Jasper; Domenech, Jorge; Gomez, Luis; Oswald, Emily

2014

Rapport

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Best Practice for Efficient Development of Inclusive ICT

Røssvoll, Till Halbach; Fuglerud, Kristin Skeide

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Populærvitenskapelig foredrag

Brukermedvirkning i IKT-prosjekter

Fuglerud, Kristin Skeide

2013

Populærvitenskapelig foredrag

uTRUSTit Deliverable D6.3 Design Iteration II – Evaluation Report

Busch, Marc; Wolkerstorfer, Peter; Hochleitner, Christina; Schulz, Trenton; Fuglerud, Kristin Skeide; Tjøstheim, Ingvar; Leister, Wolfgang; Solheim, Ivar; Pürzel, Franziska; Vanderzande, Niels

2013

Rapport

uTRUSTit Deliverable D2.8 Final UI-Guidelines for the Trust Feedback Provided by the IoT

Klein, Michael; Wolkerstorfer, Peter; Hochleitner, Christina; Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton

2013

Rapport

E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne

Fuglerud, Kristin Skeide; Tjøstheim, Ingvar

2012

Faglig kapittel

An evaluation of Web-based voting usability and accessibility

Fuglerud, Kristin Skeide; Røssvoll, Till Halbach

2012

Vitenskapelig artikkel

Inkludering av eldre i informasjonssamfunnet

Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar

2012

Populærvitenskapelig artikkel

Creating Personas with Disabilities

Schulz, Trenton; Fuglerud, Kristin Skeide

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Creating Personas with Disabilities

Schulz, Trenton; Fuglerud, Kristin Skeide

2012

Vitenskapelig foredrag

Use of Social Media by People with Visual Impairments: Usage Levels, Attitudes and Barriers

Fuglerud, Kristin Skeide; Tjøstheim, Ingvar; Gunnarsson, Birkir R; Tollefsen, Morten

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

Tilgjengelighetsutfordringer i eID

Fuglerud, Kristin Skeide

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

Metoder for universell utforming av IKT

Fuglerud, Kristin Skeide

2012

Populærvitenskapelig foredrag

Inkluderende Identitetshåndtering

Fuglerud, Kristin Skeide

2012

Populærvitenskapelig foredrag

uTRUSTit Deliverable D6.2. Design Iteration I: Evaluation Report

Busch, Marc; Susen, Döbelt; Christina, Hochleitner; Wolkerstorfer, Peter; Schulz, Trenton; Fuglerud, Kristin Skeide; Tjøstheim, Ingvar; Pürzel, Franziska; Wittstock, Eckhart; Dumortier, Jos; Vandezande, Niels

2012

Rapport

uTRUSTit Deliverable D2.7 Updated Design Guidelines on the Security Feedback Provided by the “Things”

Graf, Cornelia; Busch, Marc; Schulz, Trenton; Hochleitner, Christina; Fuglerud, Kristin Skeide

2012

Rapport

Participation in social media by the visually impaired – Abstract

Fuglerud, Kristin Skeide; Tjøstheim, Ingvar; Gunnarsson, Birkir R; Tollefsen, Morten

2011

Fagartikkel

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig artikkel

Enkelt E-valg?

Fuglerud, Kristin Skeide; Tjøstheim, Ingvar

2011

Kronikk

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

THE IMPORTENCE OF PEERS FOR VISUALLY IMPAIRED USERS OF SOCIAL MEDIA

Tjøstheim, Ingvar; Solheim, Ivar; Fuglerud, Kristin Skeide

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig foredrag

uTRUSTit Deliverable D2.1 Personas

Schulz, Trenton; Graf, Cornelia; Hochleitner, Christina; Fuglerud, Kristin Skeide

2011

Rapport

uTRUSTit Deliverable D.7.4 Ethics manual

Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar; Ellensohn, Lars; Pürzel, Franziska; Schulz, Trenton

2011

Rapport

Towards Inclusive Identity Management

Fritsch, Lothar; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar

2010

Vitenskapelig artikkel

Usability and Accessibility Evaluation of the Upcoming Norwegian E-Vote Solution

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Dale, Øystein; Solheim, Ivar; Schulz, Trenton

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Rapport

2010

Rapport

Designveileder for kognitiv tilgjengelighet av elektroniske tjenester og innhold

Halbach, Till ; Hellman, Riitta; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar

2009

Fagartikkel

2009

Vitenskapelig artikkel

2009

Vitenskapelig artikkel

2009

Vitenskapelig foredrag

Diadem – løsning som tilpasser seg brukerens forutsetninger

Fuglerud, Kristin Skeide; Rosendahl, Frank

2009

Vitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

UNIMOD: Universell utforming i multimodale grensesnitt – prosjektavslutningsforedrag

Hellman, Riitta; Fuglerud, Kristin Skeide; Udjus, Lasse; Halbach, Till ; Guttormsen, Kjell Tore; Jansson, Harald K.

2009

Populærvitenskapelig foredrag

Accessibility and usability evaluation of E-vote prototypes

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till; Dale, Øystein; Solheim, Ivar; Schulz, Trenton

2009

Rapport

Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering: Resultater fra forprosjekt

Fuglerud, Kristin Skeide; Reinertsen, Arthur; Fritsch, Lothar; Dale, Øystein

2009

Rapport

Accessibility and usability evaluation of E-vote prototypes

Fuglerud, Kristin Skeide; Dale, Øystein; Solheim, Ivar; Schulz, Trenton

2009

Rapport

Workflow on Mobile Phones

Fuglerud, Kristin Skeide; Hellman, Riitta

2008

Vitenskapelig artikkel

1st IDIS workshop 2008

Fritsch, Lothar; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Populærvitenskapelig foredrag

Synshemmedes IKT-barrierer – og muligheter

Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar

2008

Populærvitenskapelig foredrag

IKT for alle

Fuglerud, Kristin Skeide

2008

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Vitenskapelig foredrag

Synshemmedes IKT-barrierer

Fuglerud, Kristin Skeide

2007

Vitenskapelig foredrag

2007

Vitenskapelig foredrag

Universell utforming og IKT: Forskningsutfordringer

Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar

2007

Vitenskapelig foredrag

Universell utforming og IKT

Fuglerud, Kristin Skeide

2006

Vitenskapelig foredrag

Manneråk +5 delrapport IKT

Fuglerud, Kristin Skeide

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig foredrag

Full deltakelse for alle? Delrapport IKT

Fuglerud, Kristin Skeide

2006

Rapport

SURPRISE. Scenario Use and Research of Planning Regional Innovation Systems

Øverland, Erik; Fuglerud, Kristin Skeide; Aasen, Jon Gunnar; Halvorsen, Knut; Neuman, Iver B.; Solheim, Ivar

2004

Rapport

2003

Vitenskapelig artikkel

Å styre med eller å bli styrt av IKT

Fuglerud, Kristin Skeide

2003

Vitenskapelig foredrag

A prototype for defining and enforcing privacy policies

Fuglerud, Kristin Skeide; Lous, Joachim; Nordlund, Bjørn Kristian

2002

Rapport

The use of Internet for travel purposes in the Norwegian population

Tjøstheim, Ingvar; Fuglerud, Kristin Skeide

2001

Vitenskapelig artikkel

Working life research at NR

Fuglerud, Kristin Skeide

2001

Vitenskapelig foredrag

The use of Interenet for travel purposes in the Norwegian population

Fuglerud, Kristin Skeide; Tjøstheim, Ingvar

2001

Vitenskapelig foredrag

2001

Vitenskapelig foredrag

Online-consumers and privacy – a national study of what the e-consumers are willing to share of personal information

Tjøstheim, Ingvar; Fuglerud, Kristin Skeide; Boge, Knut; Arnesen, Ragni Ryvold; Langaas, Mette

2001

Rapport