Vitenskapelig artikkel

Eliciting and Prioritizing Services for Accessible Information for Residential Real Estate Transactions Estate Technical Conditions Information

Hannay, Jo Erskine; Fuglerud, Kristin Skeide; Østvold, Bjarte M.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 13521, p. 378–395, 2022

Utgivere: Springer

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0302-9743
Elektronisk: 1611-3349

Lenker:
DOI: doi.org/10.1007/978-3-031-17902-0_27