Samfunnsansvar

Forretningsetikk

 • NR driver sin virksomhet slik at partnere, leverandører, kunder og eiere med rettigheter til materiale som NR benytter, kan ha tillit til oss.
 • Alle organisasjoner og mennesker behandles med høflighet, respekt og likeverd.
 • NR motarbeider alle former for korrupsjon og bestikkelser.
 • NRs regnskapsinformasjon kommuniseres korrekt, i henhold til regnskapsstandard og med åpenhet.
 • NR legger vekt på rettferdig konkurranse.
 • Informasjon om oppdrag behandles i henhold til avtale med oppdragsgiver.

Forskningsetikk

 • NR følger anerkjente standarder for forskningsetikk ved behandling av sensitiv informasjon og publisering.

Miljø

 • NR forurenser ikke det ytre miljø.
 • NR legger vekt på å redusere miljøbelastende forbruk, blant annet ved å oppfordre til å redusere reiser, sørge for å holde bygningen og inventar i god teknisk stand, gjøre miljøbevisste innkjøp og ha en god avfallshåndtering.

Ansatte

 • De ansatte er NRs viktigste ressurs, og alle ansatte behandles likeverdig.  
 • NR legger vekt på at ansatte har gode muligheter til å utvikle seg selv med tanke både på arbeid for NR og utenfor NR.
 • Det legges vekt på å ha et godt arbeidsmiljø der ansattes helse ivaretas og ulykker forebygges.
 • Ansatte deltar ikke i behandling av saker der man har en personlig særinteresse.

Samfunnsdeltakelse

 • NRs visjon er «forskning som brukes og synes»
 • NRs hovedprodukt er å gjennomføre oppdragsforskning for kunder, bl.a. norsk og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor og nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.
 • NR og NRs ansatte er aktive i samfunnet ved å publisere, og ved å delta i samfunnsdebatten og aktuelle foreninger.
 • NR er partipolitisk nøytral.

Varsling

 • NR har egne rutiner for varsling som ivaretar anonymitet.

       Vedtatt av Norsk Regnesentrals styre 30.05.2013