Forskningssentre

NR er et forskningsinstitutt som utfører oppdragsforskning. I over 70 år har instituttet levert samfunnsnyttige tjenester og skapt nye verdier for kunder og partnere innen mange bransjer.
NR er vert for ett forskningssenter, og partner i flere:

BigInsight er et senter for forskningsdrevet innovasjon finansiert av Norges Forskningsråd. NR er vert for BigInsight.

biginsight.no

NRs partnere i BigInsight:

NR er partner i flere andre forskningssentre:

Logo i sort mot hvit bakgrunn. Logoen viser Integreat.

Integreat

Integreat har som mål å gjøre maskinlæring mer bærekraftig, presist, pålitelig og etisk. Senteret kombinerer statistikk, logikk og maskinlæring på unike måter og utvikler teorier, modeller, metoder og algoritmer som danner grunnlaget for neste generasjons maskinlæring. Dette vil være avgjørende for å løse mange utfordringer innen vitenskap, helse og samfunn.

Integreat.no

Logo Visual Intelligence

Visual Intelligence

Visual Intelligence undersøker neste generasjon dyp læringsmetodikk for visuelle data, og forsker frem løsninger for våre konsortiumpartnere på tvers av innovasjonsområder innen medisin og helse, marinvitenskap, energi og jordobservasjon.

Visual-intelligence.no

Lenke til Climatefutures sin nettside

Climate futures

Climate futures handler om å forstå og beregne klimarisiko på alt fra en periode på ti dager til 10 år. Denne SFI´en vil samprodusere bedre metoder og praksis for håndtering av klimarisiko. Bredden av konsortiet, som blant annet dekker landbruk, havbruk, fornybar energi, shipping, forsikring og risikohåndtering, viser at behovet for disse tjenestene er stort.

Climatefutures.no

Lenke til CRIMAC sin nettside

CRIMAC

CRIMAC handler om å forbedre og automatisere tolking av bilder fra moderne bredbåndsakustikk på forskningsfartøy og fiskebåter, ved hjelp av tokt og feltforskning, kunstig intelligens, droner og annen teknologi.

Crimac (under hi.no)

Lenke til NORCICS sin nettside

NORCICS

NORCICS visjon er å bidra til å gjøre Norge til det sikreste digitaliserte landet i verden, ved å forbedre cybersikkerhet og motstandskraft i de kritiske sektorene, gjennom å støtte forskningsbasert innovasjon.

NORCICS (under ntnu.no)

NorwAI

Senterets oppgave er å utvikle teorier, metoder og teknologier for 
vellykket og ansvarlig utnyttelse av datadrevet kunstig intelligens, med 
industrielle innovasjoner som mål. I tillegg vil senteret sette spesielt fokus 
på pålitelighet og bærekraft, all utvikling i 
senteret vil inkludere resultater fra tverrfaglige forskningsaktiviteter 
om samfunnsmessig innvirkning og etikk, og personvern og sikkerhet.

NorwAI (under ntnu.no)

Logo for prosjektet Enfield

Enfield

Fokuset i ENFIELD er pålitelig AI som både er adaptiv, grønn og menneskesentrert. Dette er et unikt, europeisk forskningsenter som binder sammen flere områder; helsevesen, energi, produksjon og til og med verdensrommet.

enfield-project.eu