Aktsomhetsvurderinger

NR har gjennom aktsomhetsvurderingene som er utført i perioden 1. juli til 31. desember 2022, ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Skriftlig forespørsel om hvordan NR håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan rettes til epost nr@nr.no.

Behandlet og signert av NRs styre 22.06.2023.