Aktsomhetsvurderinger

NR arbeider kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger og har i rapporteringsperioden 2023 ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Skriftlig forespørsel om hvordan NR håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan rettes til epost nr@nr.no.

Behandlet og signert av NRs styre 20.06.2024.