DART

Avdelingen har lang erfaring innen anvendt IKT-forskning.

Våre forskere har solid vitenskapelig kompetanse innen områder som digital sikkerhet, programvareutvikling, og interaksjon mellom menneske og maskin. Vi samarbeider både nasjonalt og internasjonalt med private og offentlige partnere.

Vi arbeider i prosjekter finansiert av private og offentlige kunder, Norges forskningsråd og EU-kommisjonen. Kundene våre inkluderer offentlig sektor fra departementer til sykehus, større private partnere og mindre nyetablerte selskaper.

Vi utfører mange aktiviteter, fra teoretiske modelleringer med avanserte metoder og verktøy til praktisk sluttbrukertesting i avanserte laboratorier. Vi er opptatt av at arbeidet skal fungere i praksis, og arbeider tett med våre kommersielle partnere og brukere.

Våre fagfelt