Om NR

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt.

Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring og IKT. Vi er alltid åpne for nye oppdrag, og vi ønsker de krevende problemstillingene som er viktige for våre kunder.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistisk modellering. Våre forskere jobber med tema innenfor finans og forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, helse, forvaltning, bildeanalyse og naturressurser. Innen IKT arbeides det med digital sikkerhet, universell utforming og digital transformasjon.

Våre kontorer er i Kristen Nygaards hus ved Universitetet i Oslo. NR har i underkant av hundre ansatte, og flertallet av forskerne våre har doktorgrad.

Vi har et tett samarbeid med mange andre forskningsmiljøer, i tillegg til næringslivet og offentlig sektor.