Rettighetsstrategi

Norsk Regnesentral (NR) ønsker å utnytte mulighetene Open Access gir for publisering og spredning av ny kunnskap til det beste for samfunnet.

NRs resultater håndteres innenfor de grenser som fortrolighet og taushetsplikt setter. Alle vitenskapelige publikasjoner skal deponeres i NRs åpne vitenarkiv.

Ved åpen publisering anbefaler NR å bruke Creative Commons-lisenser, og da fortrinnsvis CC BY.

NR understøtter publiseringspolicyen ved å tilby infrastruktur for grønn Open Access i samarbeid med andre forskningsmiljøer.

NR gjør med denne policyen utgivere av vitenskapelige publikasjoner oppmerksomme på at aksepterte, fagfellevurderte manuskripter fra institusjonens ansatte gjøres tilgjengelige åpent på nett under en Creative Commons delingslisens. Dette gjelder uavhengig av senere inngåtte avtaler med forlag og utgivere.

Ved spørsmål rundt rettighetsstrategi, ta kontakt med: