NRs masterpris

NRs masterpris deles ut årlig til beste masteroppgave innen matematikk og IKT i et studieår ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Norsk Regnesentral rekrutterer de fleste av sine forskere fra UiO og NTNU og håper at denne prisen kan bidra til å styrke rekrutteringen til matematikk- og informatikkstudiene. I tillegg vil NR gjerne stimulere de beste studentene til ekstra arbeidsinnsats.

Prisene består av et diplom og 40 000 kroner (summen var 25 000 kroner frem til 2020).

Fagområdet begrenses til masteroppgaver levert til de to instituttene Institutt for matematikk og Institutt for informatikk ved UiO og Institutt for matematiske fag og Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Det deles ut én pris ved UiO og én ved NTNU. Juryene består av ansatte fra de berørte institutter, og prisene deles ut uavhengig av hverandre.

NRs Masterpris er også presentert på egen side hos NTNU: https://www.ntnu.no/nrprisen

Vinnere av NRs masterpris 2023

 • Jonas Eidesen, UiO
 • Jonas Paludan Reinholdt, UiO
 • Michael Gjertsen, NTNU

Tidligere vinnere

2022

 • Johannes Voll Kolstø, NTNU
 • Emil Haugen, UiO
 • Sarek Skotåm, UiO

2021

 • Magnus Christie Ørke, NTNU
 • Ingrid Dæhlen, UiO

2020

 • Maren Parnas Gulset, UiO
 • Simen Westby Moe, UiO
 • Amund Tenstad, NTNU
 • Henrik Syversveen-Lie, NTNU

2019

 • Camilla Lingjærde, UiO
 • Camilla Tran, NTNU
 • Silius Mortensønn Vandeskog, NTNU

2018

 • Bjørn Skauli, UiO
 • Joakim Skjelbred Misund, UiO
 • Yngvild Hamre, NTNU
 • Ulrich Johan Isachsen, NTNU

2017

 • Martine Birketvedt Eklund, UiO
 • Seline Tomt, UiO
 • Jonas André Dalseth, NTNU
 • Erik Skrettingland, NTNU

2016

 • Solveig Engebretsen, UiO
 • Aslak Wigdahl Bergersen, UiO
 • Bart Iver van Blokland, NTNU 
 • Sondre Galtung, NTNU

2015

 • Claus Børnich, UiO
 • Jonas Irgens Kylling, UiO
 • Benjamin Andreassen Bjørnseth, NTNU

2014

 • Lars Simon, UiO
 • Kristoffer Varholm, NTNU

2013

 • Stein-Olav Hagen Davidsen, NTNU
 • Martin Jullum, UiO

2012

 • Kristina Rognlien Dahl, UiO
 • Eivind Stordal, UiO
 • Anne-Cecilie Haugstvedt, NTNU

2011

 • Geir-Arne Fuglstad, NTNU
 • Kristian Jonsson Moi, UiO

2010

 • Maren Feragen, UiO
 • Nina Øystad-Larsen, UiO
 • Lester Solbakken, NTNU

2009

 • Eivind Fonn, NTNU
 • Rune E. Jensen, NTNU
 • John Christian Ottem, UiO
 • Evgenij Thorstensen, UiO