SAND

Statistisk analyse av naturressursdata

SAND ble etablert i 1984 og er en betydelig internasjonal bidragsyter til forskning og tjenester innen reservoarbeskrivelse, stokastisk modellering og geostatistikk.

Vårt primære mål er å bruke statistiske metoder for å redusere og kvantifisere risiko og usikkerhet. Hovedområdet er stokastisk modellering av geologi i petroleumsreservoarer inkludert oppskalering og historietilpasning. Vi har også en betydelig aktivitet på alle typer risikokvantifisering, primært innen energisektoren.

De ansatte har bakgrunn i statistikk, matematikk, fysikk, numerisk analyse, informatikk og geologi. For å sikre at problemstillingene vi jobber med er interessante og relevante for petroleumsindustrien, samarbeider vi nært med fagfolk innen geovitenskap når det er relevant for prosjektene våre. De fleste prosjektene er finansiert av oljeselskaper, programvareleverandører innen oljeindustrien, Norges forskningsråd eller EU-kommisjonen. 

Våre fagområder

Programvarer

COHIBA – flatemodellering og dybdekonvertering

Aktuelle prosjekter