NR har vært en betydelig bidragsyter til avansert statistisk og matematisk modellering for olje- og gassindustrien siden midten av 1980 tallet.

Geomodeller er et svært nyttig verktøy for beslutningsstøtte i alle situasjoner der geologi er en viktig faktor. Våre modeller er i utstrakt bruk i olje- og gassindustrien, og er også anvendt innenfor geotermi og grunnvannsmodellering.

Ved å integrere geologisk kunnskap med data i en statistisk modell får vi realistisk beskrivelse av geologien og usikkerheten i denne.

Fagfelt

Aktuelle prosjekter

Geomodellering brukes i disse bransjene