Konsortium for forenkling av seismisk data

SeisTiles er et forskningskonsortium drevet av Norsk Regnesentral med flere ledende energiselskaper som medlemmer. Målet er å forenkle og automatisere analyse av seismiske data ved bruk av Seismic Tiles-konseptet, som er utviklet av Equinor.

Seismic Tiles representerer seismiske data som en tabell av stykkevis rektangulære reflektorsegmenter i stedet for den klassiske tilnærmingen der man ser på dataene som bilder.

Den geofysiske og geologiske kompetansen til fagpersonene som utfører seismisk dataanalyse kan overføres til algoritmer og spørringer som tar utgangspunkt i disse dataene, og dermed muliggjør automatisk seismisk analyse for store områder og mange forskjellige anvendelser.

Noen mulige anvendelser av Seismic Tile-basert analyse:

  • Deteksjon av fluideffekter og identifisering av prospekter
  • 4D reservoarovervåkning
  • Strukturgeologisk kartlegging av horisonter, forkastninger, sub-seismiske forkastninger osv.
  • Kvalitetskontroll av seismiske data og prosessering

Fordeler for medlemmer:

  • Softwarebibliotek i Python for generering og analyse av tiles med grafisk brukergrensesnitt
  • Tilgang til (og muligheten til å påvirke) ny forskning på SeismicTiles og deres anvendelser
  • Tilgang til interne rapporter og kunnskapsbase
  • Et forum for utveksling av idéer og erfaringer
  • Brukerstøtte

Prosjekt: SeisTiles

Partnere: Equinor, Aker BP, Wintershall Dea, OMV

Periode: 2024

Partnerne i SeisTiles-konsortiet

Bedriftene som deltar i konsortiet