Jobb og karriere

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og almennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning.

Forskningsområdene er statistisk-matematisk modellering, geomodellering, maskinlæring, kunstig intelligens, bildeanalyse, jordobservasjon, språkteknologi, digital sikkerhet, digital inkludering og digital transformasjon.

Vi er et av Europas største miljøer innen anvendt statistisk modellering, og teller rundt 100 ansatte.

Om vi ikke har en ledig stilling annonsert for øyeblikket, så er det likevel mulig å sende en åpen søknad til HR-kontoret.

Skriftlig søknad med CV fortrinnsvis i én pdf-fil, sendes på e-post til HR-kontoret: HR@nr.no

Maskinlæring, sosiale roboter, statistisk analyse