Norsk Regnesentral er et forskningsinstitutt som utfører profesjonell oppdragsforskning

Vi gir deg innovative løsninger på reelle problemer.

IKT

Vi er involverte i følgende bransjer:

Gjennom 70 år har Norsk Regnesentral skapt nye og nyttige verdier for våre kunder og partnere.

Arrangementer