Vår metodekunnskap viser seg å være nyttig nær sagt overalt i samfunnet, både på det individuelle, offentlige og det kommunale plan.

Med vår verktøykasse av metoder vil man kunne forstå sammenhenger og lage prognoser der tilfeldigheter og usikkerhet er involvert eller mer spesifikke problemstillinger – som beslutningsstøtte der geologi er en viktig faktor eller analyse av naturlige språk. Andre områder omfatter kulturlivet, utdanning, demokratiske prosesser, ytringer og deltagelse i samfunnet. Vi arbeider tett sammen med bruker- og samfunnsnyttige organisasjoner med målsettingen å lage innbyggertjenester som alle kan ha nytte av.

Sammenhenger og prognoser der tilfeldigheter og usikkerhet er involvert, eller mer spesifikke problemstillinger, som beslutningsstøtte der geologi er en viktig faktor eller analyse av naturlige språk.

Vi har lang og bred erfaring med å finne riktig metodikk til riktig problem – så enkelt som mulig, men ikke enklere!

Maskinlæring, statistisk analyse og forklarbar AI:

Aktuelle prosjekt

Samfunn involverer disse fagfeltene