Vår metodekunnskap viser seg å være nyttig nær sagt overalt i samfunnet, både på det individuelle, offentlige og det kommunale plan. Vi har lang og bred erfaring med å finne riktig metodikk til riktig problem – så enkelt som mulig, men ikke enklere!

Med vår verktøykasse av metoder vil man kunne forstå sammenhenger og lage prognoser der tilfeldigheter og usikkerhet er involvert eller mer spesifikke problemstillinger – som beslutningsstøtte der geologi er en viktig faktor eller analyse av naturlige språk. Andre områder omfatter kulturlivet, utdanning, demokratiske prosesser, ytringer og deltagelse i samfunnet. Vi arbeider tett sammen med bruker- og samfunnsnyttige organisasjoner med målsettingen å lage innbyggertjenester som alle kan ha nytte av.

Havnelageret sett fra Operaen i Oslo. Det er klynger med mennesker som vandrer rundt Operaen og foran vannet. Det er sommer.
Bildetekst: Vår metodekunnskap viser seg å være nyttig nær sagt overalt i samfunnet. Bilde: Unsplash

Aktuelle forskningsområder

Aktuelle prosjekt