Vår metodekunnskap viser seg å være nyttig nær sagt overalt i samfunnet.

Det kan dreie seg om å forstå sammenhenger og lage prognoser der tilfeldigheter og usikkerhet er involvert eller mer spesifikke problemstillinger – som beslutningsstøtte der geologi er en viktig faktor eller analyse av naturlige språk. Vi har lang og bred erfaring med å finne riktig metodikk til riktig problem – så enkelt som mulig, men ikke enklere!

Maskinlæring, statistisk analyse og forklarbar AI i SAMBA:

Samfunn bruker disse fagfeltene