Hvor mange passasjerer har Vy til enhver tid?

Hvor mange som reiser med toget er viktig informasjon for operatørene. De bruker dette til bl.a rapportering, planlegging av rutetabellen, billettprising, planlegging av materiellbruk og inntektsfordeling der passasjerer kan bruke samme billett hos ulike operatører.

I dag er det montert automatisk telleutstyr (APC-data) på en del av togsettene. Men siden APC-data ikke finnes på alle togsettene, eller det kan være manglende APC-data pga feil på utstyret eller dårlig kvalitet på tellingene, trenger vi en statistisk modell som estimerer antall passasjerer som går på og av der tellinger ikke eksisterer. 

Rushtrafikk på Oslo S. 
Bildet viser mennesker gå ombord i det grønne Vy-toget som står ved plattformen.
Bildetekst: Rushtrafikk ved Oslo S. Foto: Mads Kristiansen/Vy.

Systematisk variasjon

NR har i samarbeid med VY utviklet et verktøy for å estimere antall på- og avstigninger for alle togavganger på alle stasjoner for utvalgte linjer. Den inneholder en statistisk modell for antall passasjerer som går på toget, og en annen modell for antall avstigende passasjerer. Den sistnevnte modelleres som en andel av hvor mange passasjerer som er på toget ved ankomst til en stasjon, og sikrer konsistens i prediksjonene.

Estimater for antall på- og avstigende passasjerer er også gitt med usikkerhet på tog- og togsettnivå. Dette kan deretter aggregeres til hvilket som helst ønsket nivå, for eksempel per time og stasjon i gjennomsnitt over hele året. Antall på- og avstigninger estimeres også per dør, men da uten at det angis usikkerhet. 

Modellene tar utgangspunkt i at det er systematisk variasjon i passasjertallene, med sesongvariasjon over dag, uke og år, i tillegg til at ulike stasjoner i hovedsak har samme trafikkmønster. Modellene er tilpasset passasjerdata fra togtrafikk på Østlandet. Men hovedidéene kan overføres til andre områder og lignende transportmidler. 

Navn: Prediksjon av Vys passasjertrafikk basert på APC-data

Partner: Vy

Periode: 2013 – pågående

Finansiering: Vy