Seniorforsker

Hanne Rognebakke

Prosjekter

  • Statistisk modellering

Verdiestimering av boliger

  • Statistisk modellering

Hvor mange passasjerer har Vy til enhver tid?

Publikasjoner

  • 97 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Nora Røhnebæk Aasen; Olav Nikolai Breivik; Hanne Therese Wist Rognebakke; Punktestimat fra romlig modell som parameter i XGBoost modell 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; January 2022 – December 2022 Validation of property value estimates 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; June 2022 – May 2023 Validation of property value estimates Houses 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2022. Populærvitenskapelig foredrag

Utgiver Norsk Regnesentral

Riccardo Parviero; Kristoffer Herland Hellton; Ola Haug; Kenth Engø-Monsen; Hanne Therese Wist Rognebakke; et al. An agent-based model with social interactions for scalable probabilistic prediction of performance of a new product International Journal of Information Management Data Insights, vol. 2, pp. 12 , (ISSN 2667-0968 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2022.100127 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Haakon Christopher Bakka; Hanne Therese Wist Rognebakke; Ingrid Kristine Glad; Ingrid Hobæk Haff; Erik Vanem; Estimating the effect of biofouling on ship shaft power based on sensor measurements Ship Technology Research, vol. 70, pp. 209 221 , (ISSN 0937-7255 2056-7111 ), doi: https://doi.org/10.1080/09377255.2022.2159108 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Taylor & Francis

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Martin Jullum; Saldoprognoser 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Marthe Elisabeth Aastveit; Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Evaluering av XGBoost-modellen for prisestimater 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; January 2021 - December 2021 Validation of property value estimates 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Jens Christian Wahl; Hanne Therese Wist Rognebakke; Evaluering av Helgeland Krafts risikomodell 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; June 2021 – May 2022, Validation of property value estimates: Houses 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ola Haug; Hanne Rognebakke; Magne Aldrin; Estimering av passasjerer i buss for tog 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; July 2020 – July 2021: Validation of property value estimates 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2020. Populærvitenskapelig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; July 2019 – July 2020: Validation of property value estimates 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; June 2019 – May 2020: Validation of property value estimates - Housing cooperative shares 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; June 2019 – May 2020: Validation of property value estimates - Houses 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Annabelle Alice Redelmeier; Solveig Engebretsen; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2020. Populærvitenskapelig foredrag

Thordis Linda Thorarinsdottir; Christos Stefanakos; Erik Vanem; Hanne Therese Wist Rognebakke; Hugo Lewi Hammer; et al. HDwave: Statistical space-time projections of wave heights 2019. Poster

Hanne Therese Wist Rognebakke; Annabelle Alice Redelmeier; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse 2019. Populærvitenskapelig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Annabelle Alice Redelmeier; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse 2019. Populærvitenskapelig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Thordis Linda Thorarinsdottir; Statistical space-time projections of wave heights in the North Atlantic 2019. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; The evolution of a mobile payment solution network Network Science, vol. 7, pp. 422 437 , (ISSN 2050-1242 2050-1250 ), doi: https://doi.org/10.1017/nws.2019.5 , 2019. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Cambridge University Press

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kristoffer Herland Hellton; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Clara-Cecilie Günther; Hanne Therese Wist Rognebakke; Anders Løland; Program for løpende beregning av innsamlingsgrad 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Clara-Cecilie Günther; Hanne Therese Wist Rognebakke; Beregning av innsamlingsgrad for 2017 2018. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Hanne Therese Wist Rognebakke; Clara-Cecilie Günther; Beregning av innsamlingsgrad for 2016 2017. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Analysis of Vipps data 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Rognebakke; David Hirst; Sondre Aanes; Geir Olve Storvik; Catch-at-age - Version 4.0: Technical Report 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Clara-Cecilie Günther; Hanne Therese Wist Rognebakke; Anders Løland; Program for løpende beregning av innsamlingsgrad - Versjon 2.2 - 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Magne Aldrin; Hanne Therese Wist Rognebakke; Ola Haug; System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk 2015. Faglig foredrag

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Frigg - Versjon I: Brukermanual 2015. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Magne Tommy Aldrin; Hanne Therese Wist Rognebakke; Ola Haug; System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk - Metodebeskrivelse 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Magne Tommy Aldrin; Ola Haug; System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk - Oversikt over metodikk og resultater 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Magne Tommy Aldrin; Ola Haug; System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk - Teknisk programbeskrivelse 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Magne Tommy Aldrin; Fordelinger for slaktevekt i oppdrettsanlegg 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Marion Haugen; Hanne Therese Wist Rognebakke; Anders Løland; The SMART Model: User Manual in R 2013. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Marion Haugen; Hanne Therese Wist Rognebakke; Anders Løland; The SMART El-Price Model: User Manual 2012. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

David Hirst; Geir Olve Storvik; Hanne Rognebakke; Magne Aldrin; Sondre Aanes; et al. A Bayesian modelling framework for the estimation of catch-at-age of commercially harvested fish species Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. Supplem ent = Journ al canadien des sciences halieutiques et aquati qu, vol. 69, pp. 2064 2076 , (ISSN 0714-7937 ), doi: https://doi.org/10.1139/CJFAS-2012-0075 , 2012. Vitenskapelig artikkel

Hanne Therese Wist Rognebakke; Mathilde Wilhelmsen; Anders Løland; Finnmarksstatistikken 2010 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; André Teigland; Vurdering av Unit Link beregninger 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kvalitetssikring av rapport om GTT-gjennomgang i norske sykehus 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Rognebakke; David Hirst; Geir Storvik; Magne Aldrin; Catch-at-age for multiple stocks: Modelling Skrei and Coastal Cod simultaneously 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; David Hirst; Magne Aldrin; Geir Storvik; Modelling catch at age for multiple stock 2011. Vitenskapelig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; David Hirst; Geir Olve Storvik; Catch-at-age - Version 2.0: Technical Report 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; David Hirst; Catch-at-age - Version 2.0: New features and validation of program 2011. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Anders Løland; Beregninger av flaskepopulasjoner 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Hanne Therese Wist Rognebakke; Long term simulation of oil and gas prices – model and software update 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual 2010. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Anders Løland; The SMART El-Price Model: User Manual 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Hanne Therese Wist Rognebakke; Ingrid Hobæk Haff; Xeni Kristine Dimakos; From basic statistics to wave and sea load statistics in 167 minutes 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

David Hirst; Hanne Therese Wist Rognebakke; Magne Tommy Aldrin; User manual for catch-at-age program, March 2009 2009. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

David Hirst; Geir Olve Storvik; Hanne Rognebakke; Magne Aldrin; A Bayesian hierarchical modelling approach to estimating landings- and discards-at-age , 2009. Vitenskapelig foredrag

Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual 2008. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

David Hirst; Hanne Therese Wist Rognebakke; Geir Olve Storvik; Magne Aldrin; Implementing the catch-at-age program for FRS Aberdeen 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

David Hirst; Magne Tommy Aldrin; Hanne Therese Wist Rognebakke; User manual for catch-at-age program, January 2007 (R version) 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Validering av kredittrisikomodell 2007. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Anders Løland; Ingrid Hobæk Haff; OLGA IV - User manual 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Anders Løland; Ingrid Hobæk Haff; OLGA IV - Code documentation 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Ingrid Hobæk Haff; Hanne Therese Wist Rognebakke; OLGA IV 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Håvard Rue; Deterministic inference in log Gaussian Cox processes using Gaussian Markov random fields 2006. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Komponentbasert aggregering av risiko 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ola Lindqvist; Anders Løland; Ingrid Hobæk Haff; Hanne Therese Wist Rognebakke; OLGA V -- User manual 2006. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral