Prosjekter

Her finnere du et utvalg av NR sine prosjekter, både aktive og avsluttede.

Tilpasningsdyktig oppbevaring av helsedata
 • Digital sikkerhet

Tilpasningsdyktig helsedata i blokkjedeteknologi

SeisTiles er et forskningskonsortium som er drevet av Norsk Regnesentral med flere ledende energiselskaper som medlemmer.

Konsortium for forenkling av seismisk data

Bildet viser et grått og hvitt rutenett der den ene delen av nettet er forhøyet og market i mørkere farge.
 • Strukturgeologi

Hvordan påvirker bruddsoner i jordskorpen væskeflyt i reservoarer?

Bildet viser et menneske som sitter ved en laptop og skriver. Det er kun hendene til vedkommende og tastaturet og nederste del av skjermen som er synlig.
 • Digital sikkerhet

Et rammeverk for desentralisert identitets- og samtykkehåndtering

Beregning av berggrunnen under havet
 • Geomodellering

Konsortium for beregning av berggrunnen under havet

 • Statistisk modellering

Fremtidens timoteisorter

Bildet viser et røntgenbilde av et bryst. Her illustreres to-trinns modellen som finner kreft. Den første modellen plukker ut det røde kvadratet som mistenkelig område og den andre finner kreften.
 • Jordobservasjon og Bildeanalyse
 • Bildeanalyse

Pålitelig KI til mammografiundersøkelser

Illuminated waves across black background , intended to visually represent sound waves. Image: Luis Lima89989 via Wikimedia Commons
 • Avviksdeteksjon

Med lyd som datakilde

AI-kunst som kan tolkes som ren, grønn og pålitelig
 • Digital sikkerhet
 • Statistisk modellering, Maskinlæring og Kunstig intelligens (AI)
 • Jordobservasjon

Pålitelig og grønn AI

Isflak på vann. Avbildet ovenfra.
 • Jordobservasjon
 • Kartlegging og overvåking
 • Klima og miljø
 • Maskinlæring

KnowEarth: Maskinlæring og menneskelig kunnskap

 • Statistisk modellering

Hvor mange passasjerer har Vy til enhver tid?

Digitaliseringsvennlig regelverk ser på forskrift om bruk av kjøretøy (Bruksforskriften)
 • IKT
 • Digital transformasjon

Digitaliseringsvennlig regelverk

BIldet viser en jente med VR-briller på hodet. Hun sitter ved en pult, smiler og peker i lufta. Jenta har på seg en oransje t-skjorte og en burgunder collegegenser over skuldrene.
 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Forum for universell utforming av XR-teknologi

Vannkraftverket Øvre Leirfoss
 • Statistisk modellering
 • Maskinlæring

Tilstandsovervåkning i vind- og vannkraftverk

Digital sikkerhet for helsevesenet
 • Digital sikkerhet

Kompetanseheving for økt digital sikkerhet i helsevesenet

Universell utforming er viktig for mange yrkesgrupper, som helsepersonell. Bildet viser en sykepleier som skriver
 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Inkluderende digitalt arbeidsliv

 • Digital sikkerhet

Desentralisert digital markedsplass

 • Digital sikkerhet

Nettverk for robuste infrastrukturer

 • Maskinlæring
 • Språkteknologi
 • Digital sikkerhet

Delautomatisering av digital risikostyring

 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

IT-støtte for synshemmede eldre

 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Universell design av roboter

 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Helse i hver video

 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Tilgjengelige kontraster

 • Digital inkludering
 • Universell utforming (UU)

Framtidens skole: Inkluderende bruk av eXtended Reality

 • IKT
 • Digital transformasjon

Bedre prisvurdering av boliger

 • Digital sikkerhet
 • Datasikkerhet og personvern

Demokrati i helse

 • Digital transformasjon
 • Datasikkerhet og personvern

AI-drevet cybersikkerhetstrening

 • Digital transformasjon
 • Digital sikkerhet

Det viktige personvernet

 • Bildeanalyse
 • Maskinlæring

Kunstig intelligens for tolkning av seismikk

 • Statistisk modellering
 • Språkteknologi
 • Maskinlæring

Automatisk deteksjon og prediksjon av avvik i store IT-systemer