Tilpasningsdyktig helsedata i blokkjedeteknologi

Prosjektet har som mål å tilby en løsning for deling av helsedata som bevarer personvernet på en sikker og tilpasningsdyktig måte, samtidig som den skal være en transparent og desentralisert løsning. Løsningen bygger på blokkjedeteknologi.

For å finne en løsning som svarer på hovedmålet har vi satt flere delmål:

• Utforme en arkitektur som benytter blokkjedeteknologi for sikker og privat deling av helsedata. 

• Bruke avanserte kryptografiske metoder for å muliggjøre sikker beregning og verifi-sering uten å eksponere sensitiv informasjon. 

• Utvikle algoritmer og protokoller for effektiv deling av helsedata blant autoriserte par-ter. 

• Muliggjøre selektiv dataavdekning for å opprettholde personvern samtidig som tilgang til spesifikk informasjon tillates. 

• Ideer for implementering av den foreslåtte løsningen innen helsesektoren. 

Utforske kryptografiske løsninger

Prosjektet vil utforske de tekniske og kryptografiske aspektene ved personvernbevarende teknikker, med bruk av blokkjede innen helsedata.

Vi vil ikke gå dypt inn i andre aspekter som medisinsk diagnose, behandling eller politiske rammer. Forskningen vil være begrenset til utvikling og evaluering av personvernbevarende teknikker ved bruk av blokkjede, med særlig vekt på datasikkerhet og konfidensialitet.

Prosjekt: DeHelse (Decentralized Secure and Privacy Perserving Health Data Sharing)

Partnere: DNV Imatis, USN

Finansiering: Regionale forskningsfond (RFF)

Prosjekttype: Regional Forskningsfond i Vestfold og Telemark 

Periode: 2024