Avdeling

DART

Involverte Bransjer:

Finans og forsikring

Ved NR har vi mer enn 20 års erfaring innen anvendt forskning og industriell utvikling av digital sikkerhet. Vi har utviklet flere metoder og verktøy som hjelper systemeiere til å identifisere, designe, drifte og evaluere kostnadseffektive teknologier for dette området.

Tjenester

Vi tilbyr tjenester som opplæring, rådgivning, utvikling og analyse. Våre spesifikke kompetansefelt dekker:

Sikkerhet

Krav og risiko spesifikasjon/analyse, sikkerhetsarkitektur og design, dataetterforskning, system- og programvareanalyse

Personvern

Kravspesifikasjon, konsekvensutredning, design og verifikasjon

Adaptive security and trust management, cryptography, cognitive security

I mange tilfeller samarbeider vi tett med og entreprenører for å utvikle nye produkter og tjenester for deres markeder. I andre tilfeller samarbeider vi med etablerte bedrifter og systemeiere for å lage nye sikkerhetsløsninger eller gjennomgå og forbedre eksisterende løsninger.

Aktuelle prosjekter