Avdeling

DART

Ved NR har vi mer enn 20 års erfaring innen anvendt forskning og industriell utvikling av digital sikkerhet. Vi har utviklet flere metoder og verktøy som hjelper systemeiere til å identifisere, designe, drifte og evaluere kostnadseffektive teknologier for dette området.

Vi er partner i NORCICS, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Les mer om NORCICS her: https://www.ntnu.edu/norcics

Tjenester

Vi tilbyr tjenester som opplæring, rådgivning, utvikling og analyse. Våre spesifikke kompetansefelt dekker:

Sikkerhet

Krav og risiko spesifikasjon/analyse, sikkerhetsarkitektur og design, dataetterforskning, system- og programvareanalyse

Adaptiv sikkerhet 

Vi forsker på adaptiv sikkerhet for å gjøre det mulig for organisasjoner å kontinuerlig vurdere risiko og automatisk planlegge for avbøtende tiltak tidligere og i riktig sammenheng, og dermed forbedre deres evner til å reagere på gjeldende og fremtidige sikkerhetsrisikoer. 

Adaptiv sikkerhet samler og analyserer kontinuerlig sikkerhetsrelaterte data og hendelser for å beskytte mot og tilpasse seg kjente og ukjente sikkerhetshendelser før de inntreffer. Den 

  • lærer og tilpasser seg skiftende miljø under kjøring i møte med endrede trusler, 
  • forutser trusler før de oppstår, og 
  • rekonfigurerer beskyttelsesmekanismene dynamisk. 

NR har ekspertise innen utvikling av adaptive teknikker og algoritmer som vil forutsi og måle risikoen for skader og tilpasse sine beslutninger etter disse spådommene. 

Aktuelle prosjekter