Kompetanseheving for økt digital sikkerhet i helsevesenet

CybAlliance har som mål å utvikle en internasjonal allianse av norske, tyske, franske og amerikanske institusjoner med forsknings- og utdanningsfasiliteter i verdensklasse.

CybAlliance består av partnerne Norsk Regnesentral , Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Oslo Universitetssykehus, University of Colorado Colorado Springs, Telecom SudParis og Goethe University Frankfurt. 

Gjennom å øke internasjonalt samarbeid om forsknings- og utdanningsstrategier med kortsiktige og langsiktige mål, vil CybAlliance styrke kompetansen om sikkerhet og personvern i helsevesenet i alle relevante ledd: fra forskere, studenter og akademikere til leger, omsorgsarbeidere og pasienter.

Alliansen tar sikte på å stimulere til konstruktive diskusjoner om utfordringer og muligheter i sektoren gjennom åpne seminarer og workshops. Seminarene vil være tilgjengelige for alle interessenter i og utenfor prosjektet. 

Norway Health Tech og European Cluster for Securing Critical Infrastructures (ECSCI) vil bidra til å styrke effekten av prosjektets resultater gjennom videreformidling.  

Navn: CybAlliance – Internasjonal allianse for å styrke cybersikkerhet og personvern i helsevesenet

Partnere: NTNU, Universitetssykehusene i Oslo, University of Colorado Colorado Springs, Telecom SudParis og Goethe University Frankfurt. 

Periode: 2023 – 2028

Finansieringskilde: Forskningsrådet