SAMBA

Statistisk analyse og maskinlæring

Vi har omfattende teoretisk og praktisk kunnskap innen statistisk modellering og maskinlæring, inkludert språkteknologi. I tett samarbeid med våre oppdragsgivere utvikler vi modeller, utfører analyser og implementerer operasjonelle systemer. Forskerne gir også verdifulle teoretiske bidrag til ny- og videreutvikling av metodikk. Vårt mål er å bidra til å realisere gevinster ved å trekke informasjon ut av alle typer data. 

Statistisk modellering og maskinlæring er kjernen i kunstig intelligens. Med vår lange erfaring behersker våre forskere kunsten å velge riktig metodikk til et gitt praktisk problem. Dette er helt grunnleggende for å forstå muligheter og begrensninger, for å forstå nytten av tilgjengelige data og for å implementere brukervennlige løsninger. Treffsikre prognoser, usikkerhetsberegninger, risikoanalyser og klassifikasjon krever forståelse av både klassiske statistiske metoder og moderne maskinlæringsteknikker.  

I SAMBA jobber vi med anvendelser innen et bredt spekter av områder: finans og forsikring, teknologi, industri, medisin og helse, marin, klima og miljø. Vi utvikler for eksempel: 

  • risikomodeller for banker og forsikringsselskaper 
  • sesongvarsler for temperatur og nedbør 
  • prognoser for kraftpriser 
  • metoder for deteksjon av anomalier i tidsrekker 
  • modeller for spredning av lakselus mellom oppdrettsanlegg 
  • språkmodeller for anonymisering av tekst 
  • metoder for forklarbar kunstig intelligens 

De ansatte har solid bakgrunn i statistisk analyse, matematisk modellering og maskinlæring, og vi samarbeider nært med fagfolk hos de ulike kundene og samarbeidspartnerne våre. Prosjektene er finansiert av private bedrifter, offentlige etater, Norges forskningsråd eller EU-kommisjonen.  

Våre fagfelt